Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

Magnetisk resonans og fuktegenskaper i reservoarbergarter

Henrik Nicolay Sørgård disputerer 30.6.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Wetting in Porous Media: A Nuclear Magnetic Resonance Study.".

Petroleumsreservoarer dannes når petroleumsmigrering i porøse bergarter stoppes av et lag med ugjennomtrengelig bergart. Petroleumsressurser utvinnes fra slike reservoarer i porøse bergarter ved hjelp av produksjons og injeksjonsbrønner. Hvordan reservoarfluider fordeles i en pore bestemmes i stor grad av fuktingen til reservoaroverflaten og fordelingen av reservoarfluider på porenivå spiller en stor rolle i utvinningspotensialet. Fuktingen til reservoaroverflaten er derfor blant de viktigste parameterne når man utvikler en utvinningsstrategi.

Nukleær Magnetisk Resonans (NMR) ble oppdaget i 1946 og har siden da utviklet seg til et eget forskningsfelt i seg selv. NMR har siden starten vært et særdeles viktig verktøy for molekylær strukturoppklaring og det tok heller ikke lang tid før petroleumslaboratorier inkorporerte NMR. I denne avhandlingen er NMR det primære analyseinstrumentet.

Gjennom to publikasjoner introduserer vi ny innsikt i mekanismene som står bak den naturlig forekommende fuktendringen som oppstår når ulike bergarter kommer i kontakt med råolje. Funn fra arbeidet bak disse to publikasjonene ble tatt videre og inkorporert i et modellsystem for undersøkelse av fukt på kjerneprøveskala. Gjennom ytterligere to publikasjoner introduserer vi en ny metode for å vurdere fuktegenskaper i kjerneprøve-modeller med ukjent fukting basert på interne gradienter som er indusert av magnetisk susceptibilitetsforskjeller.

Personalia

Henrik Nicolay Sørgård har tidligere fullført bachelor og mastergrad innen petroleumsrelatert kjemi ved Universitetet i Bergen. Tidligere arbeidsplasser inkluderer Acrylicon Rogaland AS og Forsvarets Sanitetsbataljon.