Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Utvikling og endring i Kuttanad, en jordbruksregion i India

Thresy Vallikappen disputerer 18.9.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "The Making and Unmaking of Kuttanad".

Hovedinnhold

I avhandlingen utforskes forvandlingen av det fysiske og sosiale landskapet i Kuttanad, som er nært forbundet med den politiske og økonomiske dynamikken i Keralam, India og resten av verden. Med sosialt landskap mener kandidaten den sosiale sammensetningen, lagdelingen, relasjonene og kompleksiteten i samfunnet. Forvandlingen av det fysiske og sosiale landskapet henger dypest sett sammen med utviklingsbegrepet. Derfor utforsker studien spørsmålet: «hva er utvikling i Kuttanad?» Vallikappen viser at «utvikling» blir brukt som et middel til å utnytte naturressursene i Kuttanad i overveldende grad. Dette blir gjort både av befolkningen og regjeringen for å oppnå status og makt, og for å skaffe kapital. I den sosiale og fysiske utviklingsprosessen blir imidlertid miljøet nedprioritert, noe som leder til utarming av miljøet til skade for befolkningen. Dette fører til et behov for tenke gjennom hva utvikling innebærer og betyr på nytt.

Personalia

Thresy Vallikappen er ph.d.-kandidat ved Institutt for sosialantropologi, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen. Hun har blitt veiledet av professor Olaf H. Smedal (Institutt for sosialantropologi) og professor Tor Halfdan Aase (Institutt for geografi). Hun fullførte mastergraden i sosialantropologi ved det samme instituttet. Hun har også en bakgrunn fra historie, og har en M.Phil.-grad i historie fra Madurai Kamaraj universitetet i India.