Hjem
Institutt for sosialantropologi

Thresy Vallikappen disputerer

Thresy Vallikappen disputerer 18. september for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen.

Thresy Vallikappen and PhD Thesis
Thresy Vallikappen vil holde prøveforelesning 17. september og forsvare sin doktoravhandling 18. september.
Foto/ill.:
Privat

Avhandlingens tittel

«The Making and Unmaking of Kuttanad: Development and Transformations Below Sea Level»

Prøveforelesning

17. september, 15.15 Digitalt møterom

Oppgitt tema:
«The politics of development and its social and environmental implications: Comparative anthropological approaches»

Disputas

18. september, 10.15 Digitalt møterom

Opponenter
1. opponent: Professor Filippo Osella, Anthropology Department, School of Global Studies, University of Sussex

2. opponent: Professor Kathinka Frøystad, Department of Culture Studies and Oriental Languages, University of Oslo

Tredje medlem av komiteen er professor Vigdis Broch-Due, Institutt for sosialantropologi, Universitetet i Bergen

Prøveforelesningen og disputasen ledes av professor Tommy Staahl Gabrielsen

Møte med kandidaten etter disputasen

Delta i Digitalt møterom direkte etter disputasen for å møte kandidaten. Her vil det være mulig å slå på kamera og mikrofon.

Hvordan delta i prøveforelesning og disputas

Velkommen til virtuell prøveforelesning og disputas! Klikk på lenkene over for å delta i prøveforelesningen og disputasen.

Prøveforelesningen starter presis kl. 15.15 og disputasen kl. 10.15. Du kan når som helst forlate og komme inn igjen i møtet. Dersom du ikke har brukt Zoom tidligere anbefaler vi at du trykker på lenken i forkant for å laste ned programmet.

Publikum kan kun observere og har ikke anledning til å slå på kamera. Vi anbefaler å velge «Speaker view». Dette velger du oppe til høyre i bildet når du er i Zoom.

Opponent ex auditorio melder seg per epost til Anne-Kathrin.Thomassen@uib.no innen kl. 11.30 fredag 18. september. Andre spørsmål kan også sendes hit.

Avhandlingen kan fås tilsendt på forespørsel til Anne-Kathrin.Thomassen@uib.no. Det er ikke tillatt å lagre, dele eller skrive ut avhandlingen.

Siden møtet foregår digitalt er det alltid en fare for at nettet faller ut eller lignende. Derfor vil prøveforelesningen og disputasen bli tatt opp. Opptaket vil kun bli brukt dersom et eller flere komitémedlemmer mister forbindelsen. Så fort komitéen har godkjent prøveforelesning og disputas blir opptakene slettet.