Hjem
Institutt for sosialantropologi

Fagutvalget

Fagutvalget ønsker å være et talerør for studentene og bindeledd til instituttet.

Hovedinnhold

Hva er fagutvalget?

Fagutvalget ønsker å være et talerør for studentene og bindeledd til instituttet. Vi har representanter i instituttrådet og i SU, som er studentutvalget på SV-fakultetet.

Fagutvalget er et forum for klager, spørsmål, forslag til aktuelle saker som berører sos.ant. og utviklings-studenter, samt planlegging og gjennomføring av ulike arrangementer av faglig og sosial karakter. Kom til oss med kommentarer og ønsker, og vi kan gå videre med det. "Ingen sak for stor og ingen sak for liten!" er vårt ubeskjedne motto. Vi har også som mål å bedre det sosiale miljøet og kontakten på tvers av fagnivåene.

Dersom du vil ta opp noe med oss, kan du komme på møtene våre. Du kan også skrive til oss på e-post eller legge en lapp i posthyllen vår i 8. etasje på SV-bygget.

fagutvalg@sosantr.uib.no


Utvalget vil blant annet ta seg av følgende:

Fagfest: Fagutvalget har som mål å arrangere i hvertfall to fagfester hvert semester. Fagfestene arrangeres som regel i et innleid lokale i en av byens puber\club'er, og blir også annonsert via internett og plakater.

Seminarkvelder/filmvisning: Seminarkvelder vil si at hovedfags- og masterstudenter, ansatte ved instituttet eller andre interessante innledere holder et innlegg om feltarbeidsopplevelser eller andre antropologirelaterte temaer. Dette glir som regel over i en sosial sammenkomst. Dersom du har ideer om hva vi kan ha som tema på seminarkvelder, er det bare å ta kontakt.

Fagkritisk dag: Fagkritisk dag arrangeres i mars, målet er å problematisere faget og å ta dette opp til diskusjon.

Samarbeid med andre fagutvalg: Dette skjer gjennom Studentutvalget (SU), som har møter et par ganger i måneden. Studentutvalget, som består av representanter fra alle fagutvalgene på Det Samfunnsvitenskapelige Fakultet og studentenes representanter i Fakultetsstyret, kan kontaktes via:


Fagpolitikk og studentvelferd: Fagutvalget skal ta opp saker som er viktige for å bevare fagenes integritet ved fakultetet samt engasjeres i spørsmål som gjelder studiehverdagen til både bachelor så vel som masterstudenter.