Hjem
Institutt for sosialantropologi

Undervisningsutvalget

Undervisningsutvalget (UU) skal påse at utdanningen ved instituttet er i tråd med universitetets og sosialantropologiens egenart og behandler saker som vedrører utdanningens innhold, form og gjennomføring.

Hovedinnhold

Med «egenart» menes at undervisning og veiledning skal være forskningsbasert og fremme studentansvarlig læring. Utdanningen skal reflektere fagets bredde og særtrekk og ha som målsetting å oppøve studenters faglige selvstendighet, akademiske redelighet og kritiske sans.

UU behandler både prinsipielle, administrative og praktiske spørsmål knyttet til utdanningsvirksomheten: Faglig-pedagogisk kvalitetsutvikling, formidling og profilering av instituttets utdanningsvirksomhet, samt mer tekniske, studieadministrative saker.

Både ansatte og studenter kan fremme saker til UU gjennom sine representanter.

Utvalgets leder representerer instituttet i Det samfunnsvitenskapelige fakultets Forum for utdanning.

 

Undervisningsutvalgets medlemmer i 2024:

Leder: førsteamanuensis Geir Henning Presterudstuen 
Sekretær: rådgiver Hilde Ellefsen

Medlemmer
MA-ansvarlig: professor Ståle Knudsen
Gr. B rep.: stipendiat Miriam Ylvasdatter Ladstein
Und.ass. rep: Tonje Sophie Olsen Gray
Adm. rep.: førstekonsulent Guro Vestrheim Skeie

Studentrepresentanter: Sindre Aleksander Stokken (BA) og Morten Nese (BA)