Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Hva er helsebehovene til asylsøkende barn?

Julia Regina Brandenberger disputerer 11.11.2020 for dr.philos-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Asylum-seeking children at a Swiss tertiary hospital".

Hovedinnhold

Skal vi nå FNs bærekraftsmål om god helse for alle, uansett alder, er vi avhengig av å kunne tilby god tilgang til helsehjelp for alle. Unge migranter utgjør en økende pasientgruppe i mange land. For å kunne tilby denne pasientgruppen nødvendig og riktig helsehjelp er det viktig å ha kunnskap om hvem de er og hvilke helsebehov de faktisk har. Er deres helsebehov forskjellige fra den øvrige befolkningen? Og i så fall, hvordan kan lokale helsemyndigheter forbedre sine tjenester for å kunne imøtekomme denne pasientgruppens spesifikke behov? Målet med denne avhandlingen var å finne svar på disse spørsmålene ved å studere behandlingskonsultasjoner ved et sveitsisk universitetssykehus mellom 2016 og 2017. I datagrunnlaget inngikk totalt 1674 konsultasjoner av 439 unge asylsøkere, og 200 642 konsultasjoner av 55 350 unge ikke-asylsøkende pasienter fra øvrig befolkning. Antall konsultasjoner blant unge asylsøkere var lav (1%) sammenlignet med antall konsultasjoner i den øvrige befolkningen (99%). De fleste unge asylsøkere hadde syrisk, eritreisk og afghansk bakgrunn. Sykdomsspekteret blant de unge asylsøkerne var sammenlignbart med den øvrige befolkningen, med sykdommer i luftveiene som den hyppigste årsaken til innleggelse i begge gruppene. Antall innleggelser som kunne vært forhindret av tidlige innsatser i primærhelsetjenesten var lik i begge pasientgruppene. Oppsummert representerer unge asylsøkere som pasientgruppe en liten og variert del av den pediatriske pasientpopulasjonen på dette sveitsiske sykehuset. Den medisinske behandlingen de mottok var sammenlignbar med øvrig befolkning når det gjaldt smittsomme sykdommer. Denne avhandling antyder at den aktuelle sveitsiske regionen har en velfungerende primærhelsetjeneste tilknyttet til det aktuelle universitetssykehuset for asylsøkende pasienter. Dette lokale helsesystemet kan fungere som et eksempel for andre som ønsker å sikre helsetjenester av høy kvalitet for unge asylsøkere.

Personalia

Julia Brandenberger er barnelege og jobber ved pediatrisk akuttmottak ved Universitetssykehuset Bern i Sveits. Hun fullførte sin spesialisering ved Universitetsbarnesykehuset i Basel. Doktorgraden hennes er gjennomført i samarbeid med Dr. Nicole Ritz, Basel og professor Thorkild Tylleskär ved Senter for Internasjonal Helse ved UiB. Hun har også en mastergrad i internasjonal helse, og har jobbet for Leger Uten Grenser i Niger og Tanzania.