Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Lys som behandling for søvnproblemer hos personer med demens

Gunnhild Johnsen Hjetland disputerer 29.01.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "The effect of bright light on sleep in nursing home patients with dementia".

Hovedinnhold

Søvnproblemer er svært vanlig hos personer med demens, og spesielt blant dem som bor på sykehjem. Lys påvirker døgnrytmen og er avgjørende for regulering av søvn-våkenhets-syklusen. Denne avhandlingen viser at økt eksponering for lys på dagtid, eller «Bright Light Treatment» (BLT), er en lovende tilnærming for å bedre søvn hos personer med demens i sykehjem.

Avhandlingens første artikkel var en kunnskapsoppsummering av tidligere studier av effekten av BLT ved demens. Artikkelen viste at eksisterende forskning er preget av stor variasjon i valg av intervensjoner, design, deltagere og utfallsmål, som kan være med på å forklare sprikende funn på tvers av studier. I avhandlingens andre artikkel viste vi at søvnskalaen Sleep Disorder Inventory (SDI) kan være et godt bidrag til å evaluere søvn blant sykehjemsbeboere på en bedre måte. I avhandlingens tredje artikkel rapporteres resultatene fra en klynge-randomisert placebo-kontrollert klinisk studie (DEM.LIGHT-studien), hvor 69 sykehjemsbeboere med demens ble eksponert for BLT eller en placebo-betingelse i 24 uker. Intervensjonen besto av lys av høy intensitet og blå-hvit farge fra kl. 10:00 til kl. 15:00, med mer dempet lys på morgen og kveld. Lyset ble installert i taket i stuen på de deltakende sykehjemsavdelingene. Resultatene viste en bedring i søvn blant dem som fikk BLT sammenlignet med placebo-gruppen. Denne bedringen viste seg kun på søvnskalaen SDI og ikke på søvn estimert basert på aktivitet (aktigrafi).

Omsorg i sykehjem bør ha fokus på eksponering for dagslys som ledd i å fremme god søvn blant beboerne. Videre forskning trengs for å etablere de mest optimale lysnivåene for bruk innendørs i sykehjem som både er tilstrekkelige for å bedre søvn og som er komfortable for beboere, ansatte og besøkende.

Personalia

Gunnhild Johnsen Hjetland (f. 1989) er utdannet psykolog ved UiB (2016). Hun er kandidat i OFFPHD-ordningen og var ansatt ved Byrådsavdeling for helse og omsorg i Bergen kommune i stipendiatperioden. Doktorgradsarbeidet ble gjennomført ved Institutt for klinisk psykologi, Det psykologiske fakultet. Hun er for tiden ansatt ved Folkehelseinstituttet. Hovedveileder for doktorgradsprosjektet var Elisabeth Flo-Groeneboom. Biveiledere var Inger Hilde Nordhus, Ståle Pallesen og Eirunn Thun.