Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Bruk av datamaskiner for å avsløre ukjente enzymer

Bojan Krtenic disputerer 12.4.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "A classification framework for diverse protein superfamilies: application to the GNAT acetyltransferases".

Hovedinnhold

N-terminale acetyltransferaser er enzymer som øker reaksjonshastigheten på proteinacetylering i celler. Det finnes minst åtte slike enzymer i eukaryote celler, men det totale antallet er fortsatt ukjent. I hans doktorgradsarbeid har Bojan utforsket N-terminale acetyltransferaser og relaterte enzymer for å klassifisere dem, og for å utforske om det eksisterer flere. For å nå dette målet brukte han en kombinasjon av bioinformatikkmetoder. Metodene inkluderte sekvenslikhetsnettverk, sekvensmotivsøk og sammenligning, samt fylogenetiske analyser. Resultatene antydet at det eksisterer flere N-terminale acetyltransferaser og belyste noen av deres evolusjonsregler.

Personalia

Bojan Krtenic fikk sin mastergrad i molekylærbiologi fra Universitetet i Novi Sad i 2014. I 2015 ble han stipendiat på Universitetet i Bergen med professor Nathalie Reuter som hovedveileder og prof. Thomas Arnesen som medveileder.