Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Omfattende vanedannende legemiddelbruk blant LAR-pasienter

Jørn Henrik Vold disputerer 21.6.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Potentially addictive substances among patients in opioid agonist therapy".

Hovedinnhold

Det er et omfattende bruk av ulike foreskrevne og ikke-foreskrevne (illegale) potensielt vanedannende legemidler/rusmidler blant pasienter i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) i Norge og Sverige. I tillegg rapporterer LAR-pasienter om betydelige utmattelsessymptomer som er assosiert med rusmiddelbruk.

Jørn Henrik Vold har i sin doktorgrad vurdert omfanget av foreskrevne og ikke-foreskrevne potensielt vanedannende legemidler/rusmidler blant ca. 14 000 LAR-pasienter i Norge og Sverige. Han har sammenlignet forskrivningspraksis mellom landene, vurdert hvordan avslutning av LAR-behandling påvirker bruken av disse legemidlene, og studert omfanget av bruk av ulike vanedannende legemidler. I tillegg har han evaluert hvordan omfattende bruk av rusmidler påvirker utmattelsessymptomer hos LAR-pasienter.

Den første artikkelen undersøker omfanget av søvn- og angstdempende legemidler (benzodiazepiner, z-hypnotika og gabapentinoider) i Norge. Den finner et høyt forbruk av slike legemidler. Den andre artikkelen undersøker bruken av sentralstimulerende legemidler i Norge og finner en svak økning i slik legemiddelbruk. Den tredje artikkelen sammenligner legemiddelbruken i Norge og Sverige og dokumenterer vesentlige forskjeller i bruk av vanedannende legemidler mellom disse landene. Den fjerde artikkelen undersøker omfanget av rusmidler og grad av utmattelsessymptomer, og mulige sammenhenger mellom dem blant 654 LAR-pasienter i Bergen og Stavanger. Den finner et høyt rusmiddelbruk og utmattelsesnivå og klare sammenhenger mellom rusmiddelbruken og utmattelsesnivået.

Nye tiltak bør settes inn for å endre rusmiddelbruken og mer forskning bør utføres for å bedre evaluere hvordan rusbruken påvirker helseutfallsmål.

Personalia

Jørn Henrik Vold er utdannet lege ved Universitet i Bergen (2013). Vold er ansatt som forsker i Bergen Addiction Research i Avdeling for rusmedisin, Haukeland Universitetssykehus. Han tok forskerutdanningen ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen. Veiledere har vært professorene Lars Thore Fadnes og Kjell Arne Johansson og overlege Alexander Modahl Leiva. Doktorgraden er finansiert av Norges forskningsråd gjennom INTRO-HCV prosjektet.