Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

Omfattende vanedannende legemiddelbruk blant LAR-pasienter

Jørn Henrik Vold disputerer 21.6.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Potentially addictive substances among patients in opioid agonist therapy".

Main content

Det er et omfattende bruk av ulike foreskrevne og ikke-foreskrevne (illegale) potensielt vanedannende legemidler/rusmidler blant pasienter i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) i Norge og Sverige. I tillegg rapporterer LAR-pasienter om betydelige utmattelsessymptomer som er assosiert med rusmiddelbruk.

Jørn Henrik Vold har i sin doktorgrad vurdert omfanget av foreskrevne og ikke-foreskrevne potensielt vanedannende legemidler/rusmidler blant ca. 14 000 LAR-pasienter i Norge og Sverige. Han har sammenlignet forskrivningspraksis mellom landene, vurdert hvordan avslutning av LAR-behandling påvirker bruken av disse legemidlene, og studert omfanget av bruk av ulike vanedannende legemidler. I tillegg har han evaluert hvordan omfattende bruk av rusmidler påvirker utmattelsessymptomer hos LAR-pasienter.

Den første artikkelen undersøker omfanget av søvn- og angstdempende legemidler (benzodiazepiner, z-hypnotika og gabapentinoider) i Norge. Den finner et høyt forbruk av slike legemidler. Den andre artikkelen undersøker bruken av sentralstimulerende legemidler i Norge og finner en svak økning i slik legemiddelbruk. Den tredje artikkelen sammenligner legemiddelbruken i Norge og Sverige og dokumenterer vesentlige forskjeller i bruk av vanedannende legemidler mellom disse landene. Den fjerde artikkelen undersøker omfanget av rusmidler og grad av utmattelsessymptomer, og mulige sammenhenger mellom dem blant 654 LAR-pasienter i Bergen og Stavanger. Den finner et høyt rusmiddelbruk og utmattelsesnivå og klare sammenhenger mellom rusmiddelbruken og utmattelsesnivået.

Nye tiltak bør settes inn for å endre rusmiddelbruken og mer forskning bør utføres for å bedre evaluere hvordan rusbruken påvirker helseutfallsmål.

Personalia

Jørn Henrik Vold er utdannet lege ved Universitet i Bergen (2013). Vold er ansatt som forsker i Bergen Addiction Research i Avdeling for rusmedisin, Haukeland Universitetssykehus. Han tok forskerutdanningen ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen. Veiledere har vært professorene Lars Thore Fadnes og Kjell Arne Johansson og overlege Alexander Modahl Leiva. Doktorgraden er finansiert av Norges forskningsråd gjennom INTRO-HCV prosjektet.