Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Om fatigue hos psoriasispasienter

Inger Marie Skoie disputerer 18.6.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Fatigue in psoriasis: prevalence and biological mechanisms".

Hovedinnhold

Psoriasis er en vanlig kronisk inflammatorisk og autoimmun hudsykdom. Klinisk erfaring tilsier at fatigue er et betydelig, men i medisinsk litteratur lite kjent fenomen hos pasienter med psoriasis og andre kroniske hudsykdommer.

Skoie har gjennom sitt arbeid vist at omtrent 50% av psoriasispasienter rapporterer klinisk signifikant fatigue, dvs. fatigue i så stor grad at det påvirker dagliglivets aktiviteter. Hun har videre søkt å finne biologiske mekanismer som kan forklare dette fenomenet. Sammenhengen mellom fatigue og utvalgte betennelsessubstanser (cytokiner), markører for oksidativt stress og genuttrykk av varmesjokkproteiner (heat shock proteiner) i blod ble undersøkt. Effekten av biologiske legemidler på fatigue ble også vurdert.

Det ble ikke påvist noen sammenheng mellom cytokiner i blod eller markører for oksidativt stress og fatigue. Undersøkelsene viste at hos noen pasienter med sterk fatigue kunne man se ulikheter i nivået av genuttrykk for enkelte varmesjokkproteiner. Varmesjokkproteiner er del av cellenes beskyttelsesmekanismer mot betennelse. En metaanalyse viste at det var en gunstig effekten av alle biologiske legemidler på fatigue hos psoriasispasienter.

Denne avhandlingen er et nybrottsarbeid. Det vil nå være lettere for hudleger å forholde seg til fatigue. Funnene danner et viktig grunnlag som forskningen kan bygge videre på, slik at denne store pasientgruppen kan hjelpes enda bedre.

Personalia

Inger Marie Skoie (1976) er født og oppvokst i Mandal, utdannet cand.med fra Universitetet i Oslo i 2006, spesialist i hud- og veneriske sykdommer i 2016 og er ansatt som seksjonsoverlege ved hudavdelingen i Stavanger. Avhandlingen utgår fra hudavdelingen og klinisk immunologisk forskningsgruppe ved Stavanger Universitetssjukehus og Klinisk institutt 2 ved Det medisinske fakultet, UiB . Veileder har vært professor dr.med. Roald Omdal SUS/UiB.