Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Siste nytt om malariaparasittens aktomyosinkomponenter

Andrea Johana Lopez Moreno disputerer 17.9.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Structural and biochemical characterization of Malaria parasites".

Hovedinnhold

Malaria er en av de mest ødeleggende infeksjonene som rammer i hovedsak tropiske regioner. Dessverre finnes det ingen tilfredsstillende behandling for malaria. Nye strategier og mål må derfor evalueres for å forhindre en økning i malariadødelighet. Malariaparasitten beveger seg på en unik måte, basert på en aktomyosinmotor, som kalles glideosome. Kraften til denne glidemotiliteten er produsert ved hydrolyse av ATP, som muliggjør bevegelsen av motorproteinet myosin A (MyoA) langs aktinfilamenter. Glideosomen er uunnværlig for vertscelleinfeksjon.

Andrea Lopez har i sin forskning fokusert på sentrale komponenter av aktomyosinmotoren til malariaparasitten Plasmodium falciparum: aktin 1 (ActI), aktin 2 (ActII) og MyoA. Ved å bruke biokjemiske og biofysiske metoder, har Lopez studert egenskaper til polymeriseringen av Plasmodium-aktinisoformer. Der ActI danner korte og ustabile filamenter, danner ActII lange og mer stabile filamenter. Forskjellene i polymeriseringen og filamentstabilitet forklares ved strukturelle forskjeller i monomer-monomer interaksjonsgrensesnitter, aminosyresubstitusjoner og posttranslasjonelle modifikasjoner. Arbeidet tilbyr en ny fragmentasjonsmodell som forklarer den til nå gåtefulle korte lengden til Actl-filamentene. I tillegg foreslår Lopez en alternativ polymeriseringsmekanisme, som forklarer overfloden av nukleering i Plasmodium-aktiner. Lopez har også bidratt til den første cryo-EM-strukturen av kjernen til glideosomet: MyoA, dets lettkjeder ELC og MTIP, samt Actl-filamentet. Strukturen viser i detalj aktomyosingrensesnittet og det aktive setet til Actl. En alternativ rute for fosfatfrigjøring foreslås også.

Å forstå biologien til aktomyosinkomponenter og deres forskjeller mellom malariaparasitter og mennesker er et første skritt på vei for å skape nye medikamenter mot denne parasittiske infeksjonen.

Personalia

Andrea Lopez er født i Colombia i 1989. Hun fullførte sin mastergrad i Biological Sciences med en spesialisering i mikrobiologi på Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia. Hennes doktorgrad har blitt utført på Institutt for Biomedisin på Universitetet i Bergen fra oktober 2017 til september 2021. Hovedveileder er Prof. Inari Kursula med Dr. Juha Vahokoski som medveileder.