Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Mageinfeksjon på norske legekontor og under Askøy-utbruddet

Knut Erik Emberland disputerer 15.10.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Gastroenteritis in Norwegian primary care - Time trends and a large waterborne outbreak".

Hovedinnhold

I doktorgradsavhandlingen har han undersøkt legebesøk hos fastleger og på legevakt på grunn av mageinfeksjon i løpet av en periode på 10 år, og sett spesielt på bruken av antibiotika. I tillegg har han beskrevet det akutte forløpet av mageinfeksjonen hos pasienter som ble syke under Campylobacter-utbruddet på Askøy i 2019.

Doktorgradsavhandlingen består av tre vitenskapelige artikler hvor de to første er basert på data fra nasjonale registre. I den første artikkelen ble legeregningskort-data (fra KUHR-databasen) brukt til å undersøke konsultasjoner for mageinfeksjon hos fastleger og legevakter i Norge. Resultatene viser at slike konsultasjoner utgjør én prosent av legebesøkene i Norge, og at de fleste finner sted om vinteren. De fleste pasientene er barn og unge voksne.

I den andre artikkelen ble disse dataene koblet til utlevering av antibiotika-resepter (data fra Reseptregisteret). Artikkelen viser at kun en liten andel av pasienter med mageinfeksjon fikk antibiotikabehandling, og at bruken gikk ned etter 2012. Dette er i tråd med anbefalinger om å unngå bruk av antibiotika i primærhelsetjenesten ved mageinfeksjon.

Den tredje artikkelen er basert på en spørreundersøkelse blant Askøys befolkning under det store vannbårne utbruddet av Campylobacter-infeksjon i 2019. Den presenterer symptomer og sykdomsforløp ved akutt gastroenteritt. Artikkelen dokumenterer et bredere spektrum av symptomer enn hva som tradisjonelt er beskrevet for Campylobacter-infeksjon.

Personalia

Knut Erik Emberland (f. 1979) er utdannet cand.med. med forskerlinje fra Universitetet i Oslo, og er allmennlege under spesialisering. Doktorgradsarbeidet utgår fra Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen. Emberland er også faglig tilknyttet Allmennmedisinsk forskningsenhet, NORCE Norwegian Research Centre. Hovedveileder har vært professor Guri Rørtveit ved Universitetet i Bergen, og medveileder har vært forsker II Knut-Arne Wensaas ved NORCE.