Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Fra adskilte familier til et nytt grensefelleskap

Giorgi Cheishvili disputerer 25.1.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "They Have Their Flag, We Have Ours".

Hovedinnhold

Hvordan påvirker grenser livene til de som bor i grenseområder og skilles av den? Hva om denne grensen var en hermetisk lukket grense under hele den kalde krigen?

Avhandlingen omhandler hvordan grensedragningen mellom Tyrkia og Georgia splittet familier og landsbyer, og hvordan grensen ennå, den dag i dag, påvirker livene til de som bor i disse grensetraktene. Med utgangspunkt i situasjonen til den georgiske befolkningen i den tyrkiske provinsen Artvin, viser Giorgi Cheishvili hvordan regionen, som på et tidspunkt var politisk, kulturelt og økonomisk udifferensiert, ble delt mellom to makter, og hvordan innbyggerne på begge sider av grensen sakte men sikkert begynner å se på den andre siden som et «annet» sted, og som en naturlig del og territoriet tilhørende en annen nasjonalstat.
Cheishvili viser hvordan sentrale premisser for, og forestillinger om, deres hverdagslige omgivelser og sosiale fellesskap har endret seg, og hvordan disse har blitt påvirket av nasjonalstatlige diskurser og forestillinger. Avhandlingen beskriver hvordan en befolkning som tidligere gjenkjente hverandre som frender – til og med blodslektninger - nå oftere vekter deres forskjeller.

Avhandlingens kapitler beskriver og analyserer en rekke temaer og presenterer et spekter av casemateriale: utdanning og skolepolitikk, og statlige strategier for navngivning av landsbyer og gater; hvordan hobbyarkeologer og andre fortolker fornminner, og hvordan kirkeruiner utfordrer både statlige historiske narrativ og folks stedsans; mobilitet, eller mangelen på denne; og ikke minst hvordan åpningen av grensen i 1988 brakte forskjeller mellom gjenforente slektninger frem i lyset samtidig som en felles opplevelse av livet i grenselandet forente dem.

Personalia

Giorgi Cheishvili er doktorgradskandidat ved Institutt for sosialantropologi, Universitetet i Bergen. Han har gjennom doktorgradsarbeidet vært tilknyttet forskningsprosjektet “Eurasian Borderlands”, støttet av Norges forskningsråd. Han vokste opp i Georgia, og har en mastergrad fra Tbilisi State University. Hans veileder er Professor Tone Bringa.