Hjem
Institutt for sosialantropologi
Nyhet

Giorgi Cheishvili disputerer

Giorgi Cheishvili disputerer 25. januar for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen. Prøveforelesningen avholdes dagen før, 24. januar.

Giorgi Cheishvili disputerer
Giorgi Cheishvili vil holde prøveforelesning 24.01 og forsvare sin doktoravhandling 25.01.2022.
Foto/ill.:
Mariam Pakeliani

Hovedinnhold

Avhandlingens tittel

"They Have Their Flag, We Have Ours"

Prøveforelesning

24. januar, 15.15 Digitalt møteroom 

Oppgitt tema: "Event-ness, the border, and temporality"

Disputas

25. januar, 10.15 Digitalt møterom 

Opponenter:

  1. Professor Rebecca Bryant, Department of Cultural Anthropology, Utrecht University
  2. Professor Mathijs Pelkmans, Department of Anthropology, London School of Economics and Political Science

Tredje medlem og leder av komiteen er professor Ståle Knudsen, Institutt for sosialantropologi, Universitetet i Bergen

Prøveforelesningen og disputasen ledes av førsteamanuensis Synnøve Bendixsen

Møte med kandidaten etter disputasen

Rett etter disputasen kan du møte kandidaten i Digitalt møterom. I dette møtet vil det være mulig å slå på kamera og mikrofon.

Hvordan delta i prøveforelesning og disputas

Velkommen til virtuell prøveforelesning og disputas! Klikk på lenkene over for å delta i prøveforelesningen og disputasen.

Prøveforelesningen starter kl. 15.15 og disputasen kl. 10.15. Du kan når som helst forlate og komme inn igjen i møtet. Dersom du ikke har brukt Zoom tidligere anbefaler vi at du trykker på lenken i forkant for å laste ned programmet.

Publikum kan kun observere og har ikke anledning til å slå på kamera. 

Opponent ex auditorio melder seg per epost til Anne-Kathrin.Thomassen@uib.no innen kl. 12.00 25. januar. Andre spørsmål kan også sendes hit.

Avhandlingen kan også fås tilsendt på forespørsel til Anne-Kathrin.Thomassen@uib.no. Det er ikke tillatt å lagre, dele eller skrive ut avhandlingen.

Da møtet foregår digitalt er det alltid en fare for at nettet faller ut eller lignende. Derfor vil prøveforelesningen og disputasen bli tatt opp. Opptaket vil kun bli brukt dersom et eller flere komitémedlemmer mister forbindelsen. Så fort komitéen har godkjent prøveforelesning og disputas blir opptakene slettet.