Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Kosttilskudd laget av lokale ingredienser er like bra som standard mais-soyablanding for å behandle barn med moderat akutt underernæring’

Debritu Nane Satato disputerer 16.6.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Development of local-ingredients-based supplementary food and evaluation of its comparability to standard corn-soy blend plus in treating moderate acute malnutrition among children aged 6 to 59 months in Wolaita, Southern Ethiopia.".

Hovedinnhold

I Etiopia får barn med MAM, som bor i distrikter klassifisert som matusikre, en standard CSB+. I distrikter som er ikke klassifisert som kronisk matusikre, er det ingen tilsvarende kosttilskuddsprogrammer. Målet med denne avhandlingen har vært å utvikle et kosttilskudd LIBS og vurdere om det fungerer like godt som standard CSB+ ved behandling av moderat akutt underernæring blant barn i alderen 6 til 59 måneder. Debritu Nane har vist at det finnes barrierer både hos omsorgspersonene og i helsetjenesten som påvirker behandling og oppfølging av MAM blant barn i alderen 6 til 59 måneder. She utviklet LIBS med anbefalt sammensetning av næringsstoffer for behandling av barn med MAM. Hun viste at LIBS var like bra som CSB+ for å behandle av barn med MAM i den aktuelle aldersgruppen. Avhandlingen anbefaler å styrke den eksisterende behandlingspraksisen til MAM gjennom fokusert og inkluderende rådgivning, og ved å adressere husholdets matusikkerhet og økonomiske begrensninger. Videre anbefales økt produksjonen av matingredienser som har potensialet til å utvikle LIBS. Det anbefales å bruke av LIBS til behandling av barn med MAM.

Personalia

Debritu Nane Satato er fra Wolaita Sodo, Sør-Etiopia. Hun tok Bachelor-graden i folkehelse ved Hawassa University og Master i humanernæring fra Wolaita Sodo University i Etiopia. Hun har vært PhD-kandidat ved Senter for Internasjonal Helse, Universitetet i Bergen og Hawassa Universitet siden januar 2017. For tiden jobber hun som foreleser ved Wolaita Sodo University i Etiopia. Hennes PhD-veiledere har vært førsteamanuensis Anne Hatløy og professor emeritus Bernt Lindtjørn.