Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Sporing av den funksjonelle evolusjonen til Anoctamin

Zonglai Liang disputerer 28.6.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Exploring the function of Anoctamin family genes for Ciona intestinalis".

Hovedinnhold

Ionekanaler er en grunnleggende del av alle celler. Deres funksjon er e å transportere stoffer, regulere metabolismen og kontrollere eksitablehet. Anoctamin er en anionkanal, nærmere bestemt en kalsiumaktivert klorkanal (CaCC). Den er utrykket i både eksitable og ikke-eksitable celler hvor den utfører forskjellige funksjoner som kontroll av eksitabelitet, regulering av cellevolum, ionisk homeostase , befruktning og amplifisering av luktesignaler mm. Funksjonen til Anoctamin i vertebrater, noen enkle metazoer og sopp har nylig blitt utforsket mye. For å etablere en sammenheng mellom den funksjonelle divergensen til Anoctaminer fra en soppart til 10 forksjellige pattdyr, så mangler det data om Anoctaminer i ryggstrengdyrene. Tunikater er de nærmeste slektningene til vertebrater og har blitt mye brukt til å løse evolusjonære gåter. Deres raske embryonale utvikling og livssyklus i tillegg til at de består av få celler og god konservering av gener gjør disse dyrene til fasinerende modellorganismer. Målet for min PhD er utforske funskjonen til anioktamingener i Ciona Intestinalis. Mitt arbeid viser at et av Anoctamingenene er helt nødvending for korrekt utvikling av notokorden til Ciona. De tre andre genene er utrykket i nevroner og muskler og er involvert i regulering av dyrets atferd og informasjonsprosessering. For eksempel så gjør mangelen på overflødige gener at Ciona har 4 anoktamingener sammenlingnet med 10 gener som er vanlig i pattedyr. Dette gjør det lettere å jobbe med å forstå funksjonen til gener og evolusjonen av de.

Personalia

Zonglai Liang kommer fra Sichuan i Kina. Han har en master i klinisk medisin fra Universitetet i ShanDong. I 2016 flyttet han til Bergen der han startet sitt doktorgradsarbeid på Sars senteret for marin molekylærbiologi i Dr. Marios Chatzigeorgiou sin gruppe.