Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Styring av høyere utdanning i Tyrkia

Burhan Findikli disputerer 19.9.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Historical Institutions, Ideological Contestation, and International Pressures for Reform".

Hovedinnhold

Denne avhandlingen omhandler høyere utdanningspolitikk i Tyrkia, fra grunnleggelsen av Republikken Tyrkia (1923) frem til i dag. Findikli analyserer politiske endringer innen høyere utdanning på både system- og institusjonelt- nivå, og setter spesielt søkelys på årsakene til og resultatene av høyere utdanningsreformer.

Findikli bruker historisk institusjonalisme som et overordnet teoretisk perspektiv. Prosess-sporing, som er en spesifikk case-studier metode, brukes for å forklare hvordan og gjennom hvilke mekanismer politiske utfall forekom. Avhandlingen bygger på et bredt spekter av primære og sekundære kilder for å gi en levende beskrivelse og lage en plausibel forklaring på politikkendringer i utdanningspolitikken.

Samlet sett bidrar studien til den empiriske forståelsen av høyere utdanningspolitikk i Tyrkia. Den forklarer årsakene til og resultatene av endring, identifiserer aktørkonstellasjoner i beslutningstaking, og belyser de historiske linjene for høyere utdanningsstyring i landet. Teoretisk sett bidrar studien til vår forståelse av politikkutforming i høyere utdanning ved å bringe relativt understuderte fenomener i forgrunnen, slik som militærets rolle i de politiske reformene for høyere utdanning eller politikken til universitetsreformer under autoritære ettpartistater.

Personalia

Burhan Findikli er født og oppvokst I Istanbul, Tyrkia. Han har en bachelorgrad i statsvitenskap og offentlig administrasjon fra Faculty of Political Science, Ankara University og mastergrad i sosiologi fra Istanbul Sehir University. Doktorgradsarbeidet ble gjennomført ved Institutt for politikk og forvaltning ved Universitetet i Bergen under veiledning av professor emeritus Ivar Bleiklie.