Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Økt kunnskap om fremstillingen av røntgenkontrastmidler

Ingrid Schiager Skinnarland disputerer 30.9.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Investigations of intermediates and byproducts formed in an industrial process – structure elucidation and mechanistic studies".

Hovedinnhold

Kontrastmidler er en viktig del av moderne medisin siden de benyttes til å diagnostisere sykdommer på et tidlig stadium. Dette gir muligheter til å gi riktig behandling tidligst mulig. Det er et økende behov for kontrastmidler og doktorgradsstudiet har vært en del av arbeidet for å sikre en mest mulig effektiv fremstilling av kontrastmidler.

I løpet av doktorgradsprosjektet har flere reaksjonsprodukter og biprodukter som dannes under produksjonen av kontrastmidler blitt isolert eller syntetisert og deretter identifisert. Det har blitt utført studier for å forstå hvordan biproduktene dannes, samt identifisere hvilke parametere som kan øke reaksjonshastigheten til ønsket sluttprodukt. Den nye kunnskapen har vist seg nyttig i uttesting ny teknologi i fremstillingen av kontrastmidler ved GE Healthcare AS, Lindesnes.

Personalia

Ingrid Schiager Skinnarland (f. 1990) har en mastergrad i kjemi fra University of Sheffield. Doktorgraden har vært utført som en nærings-ph.d. i samarbeid mellom GE Healthcare Lindesnes Fabrikker og kjemisk institutt ved Universitetet i Bergen under veiledning av Professor Leiv Sydnes og Dr. Torfinn Håland.