Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

Økt kunnskap om fremstillingen av røntgenkontrastmidler

Ingrid Schiager Skinnarland disputerer 30.9.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Investigations of intermediates and byproducts formed in an industrial process – structure elucidation and mechanistic studies".

Main content

Kontrastmidler er en viktig del av moderne medisin siden de benyttes til å diagnostisere sykdommer på et tidlig stadium. Dette gir muligheter til å gi riktig behandling tidligst mulig. Det er et økende behov for kontrastmidler og doktorgradsstudiet har vært en del av arbeidet for å sikre en mest mulig effektiv fremstilling av kontrastmidler.

I løpet av doktorgradsprosjektet har flere reaksjonsprodukter og biprodukter som dannes under produksjonen av kontrastmidler blitt isolert eller syntetisert og deretter identifisert. Det har blitt utført studier for å forstå hvordan biproduktene dannes, samt identifisere hvilke parametere som kan øke reaksjonshastigheten til ønsket sluttprodukt. Den nye kunnskapen har vist seg nyttig i uttesting ny teknologi i fremstillingen av kontrastmidler ved GE Healthcare AS, Lindesnes.

Personalia

Ingrid Schiager Skinnarland (f. 1990) har en mastergrad i kjemi fra University of Sheffield. Doktorgraden har vært utført som en nærings-ph.d. i samarbeid mellom GE Healthcare Lindesnes Fabrikker og kjemisk institutt ved Universitetet i Bergen under veiledning av Professor Leiv Sydnes og Dr. Torfinn Håland.