Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Proteomic Tools for Food and Feed Authentication

Madhushri Shrikant Varunjikar disputerer 10.3.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Proteomic Tools for Food and Feed Authentication".

Hovedinnhold

Dette doktorgradsarbeidet fokusert på å utvikle og implementere massespektrometribaserte metoder (proteomik) for å identifisere, differensiere og kvantifisere proteinholdige ingredienser av animalsk og planteopprinnelse i ulike mat- og fôrblandinger. Ved bruk av metodene utviklet i dette arbeidet var det mulig å identifisere ulovlige og lovlige fôringredienser i en fôrblanding. Bakgrunnen for at enkelte typer proteinkilder er tillat i fôr og andre ikke, er frykten for spredning av sykdommer, hovedsakelig prionsykdommer som kugalskap (BSE) . De fleste produkter fra drøvtyggere e.g beinmel er derfor ikke lov å bruke i fôr til matproduserende dyr. Det er heller ikke tillatt å krysse artsbariæren (eksempelvis fore ku med protrienmel fra ku). Bakgrunnen for at enkelte typer proteinkilder er tillat i fôr og andre ikke, er frykten for spredning av sykdommer, hovedsakelig prionsykdommer som kugalskap (BSE) . De fleste produkter fra drøvtyggere e.g beinmel er derfor ikke lov å bruke i fôr til matproduserende dyr. Det er heller ikke tillatt å krysse artsbariæren.De fleste produkter fra drøvtyggere e.g beinmel er derfor ikke lov å bruke i fôr til matproduserende dyr. Det er heller ikke tillatt å krysse artsbariæren. Da svarte soldatflue (BSF) larver blir brukt i fôr til både kylling og fisk, er det viktig å kunne kontrolere at disse fôrdyrene/insektene ikke blir dyrket på fôrmidler som er forbudt (e.g beinmel fra ku). Ved bruk av MS metodikken kunne vi se om fobudte fôrmidler hadde blitt brukt til å dyrke larvene. Som en del av doktorgradsarbeidet ble det også utviklet en metode for å kvantifisere og autentisere de ulike artene i fiskeblandinger (f.eks fiskekake). Dette vil i fremtiden være et svært nyttig verktøy for å kontrollere at innholdsdeklerasjon i prosserte matvarer er korrekt. Metodene som er utviklet i løpet av denne doktorgraden vil bidra til sikkerhet i den sirkulære økonomien og til å oppdage fôr og matsvindel.

Personalia

Dette doktorgradsarbeidet ble utført ved Havforskingsinstituttet (HI) i gruppen for marin toksikologi i Bergen under veiledning av Dr. Josef D. Rasinger (hovedveileder), Dr. Kai Kristoffer Lie og Prof. Anne-Katrine Lundebye. Jeg er svært motivert til å bidra innen bærekraftig matproduksjon, en problematikk jeg jobber med på nåværende tidspunkt på HI. Jeg har også relevant erfaring innen bærekraftig matproduksjon.