Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Fordøyelsesenzymet CEL gir sykdom i bukspyttkjertelen

Anny Gravdal disputerer 21.3.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Carboxyl ester lipase in pancreatic disease".

Hovedinnhold

Maten vi spiser, må fordøyes for at vi skal kunne nyttiggjøre oss av næringsstoffene. Karboksylester-lipase (CEL) er et fordøyelsesenzym som bryter ned fett i tarmen. CEL produseres i bukspyttkjertelen, og noen varianter av dette enzymet kan forårsake sykdom i form av diabetes og betennelse (pankreatitt). Det overordnete målet med doktorgradsarbeidet har vært å få en bedre forståelse av hvorfor og hvordan CEL fører til sykdom i bukspyttkjertelen.

Anny Gravdal har i sin avhandling analysert to sykdomsvarianter av CEL, kalt CEL-MODY og CEL-HYB1, ved hjelp av både cellekultur, musemodeller og prøver fra pasienter. I første del av studien undersøkte hun hvordan CEL-MODY proteinet skader celler og fant at proteinet aggregerer, noe som fører til stress inne i cellene. Videre studerte hun CEL-MODY-varianten i en helt ny musemodell. Musene utviklet kronisk pankreatitt med kjennetegn som inflammasjon og dannelse av bindevev og fettvev i bukspyttkjertelen. Musene utviklet derimot ikke diabetes slik pasienter gjør.

Også den sykdomsfremkallende varianten CEL-HYB1 ble analysert i mus, slik at Gravdal i siste del av avhandlingen kan presentere enda en ny dyremodell for kronisk pankreatitt. CEL-HYB1-musene viser noe mildere sykdomstegn sammenlignet med CEL-MODY-mus. I tillegg ble to norske CEL-HYB1-positive familier med kronisk pankreatitt identifisert og kartlagt. Kliniske analyser av familiene tyder på at CEL-HYB1 forårsaker sykdom i kombinasjon med røyking og andre velkjente risikofaktorer for pankreatitt.

Doktorgradsarbeid har gitt oss ny kunnskap om sykdomsvariantene CEL-MODY og CEL-HYB1 og hvordan disse virker i celler og vev. Gravdal har også lykkes i å lage to helt nye musemodeller som vil være viktige for videre forskning på kronisk pankreatitt og diabetes. Modellene kan brukes til å undersøke bakenforliggende sykdomsmekanismer og vil på sikt øke muligheten for bedre behandling og kanskje til og med forebygging av sykdom i bukspyttkjertelen.

Personalia

Anny Gravdal Svanbring (f. 1989) har mastergrad i molekylærbiologi (2016) fra Universitet i Bergen. Doktorgraden er gjennomført i forskningsgruppen for sykdommer i bukspyttkjertelen ved Klinisk Institutt 1, Universitet i Bergen, og Haukeland Universitetssykehus med forsker Karianne Fjeld som hovedveileder og professor Anders Molven, senioringeniør Bente Berg Johansson og professor Pål Rasmus Njølstad som medveiledere.