Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Diagnostikk for alvorlig diarésykdom hos barn i Etiopia

Øystein Haarklau Johansen disputerer 28.4.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Cryptosporidiosis in low-resource healthcare settings".

Hovedinnhold

Avhandlingen handler om påvisning av en ledende årsak til diaré hos små barn i lavinntektsland, nemlig parasitten Cryptosporidium. Målrettet medikamentell behandling forutsetter pålitelige diagnostiske tester. Det mangler studier av pasientnære tester i ressursfattige land.

Avhandlingen bygger på «CRYPTO-POC»-studien hos barn i Jimma-området i sørvest-Etiopia. Hovedformålet var å undersøke tester for diarésykdommen forårsaket av denne parasitten. Vi sammenlignet to tester og et panel av referansetester. En delstudie undersøkte risikofaktorer ved å sammenligne barn med og uten sykdom. Vi undersøkte varighet og intensitet av parasittutskillelse i en 60-dagers oppfølgingsstudie.

Lokale helsearbeidere ble opplært i mikroskopimetoden auramin-fenol-farging (AP), som synliggjør parasitten i mikroskop ved hjelp av et selvlysende fargestoff. Metoden hadde god diagnostisk presisjon. Vi undersøkte også en nyutviklet hurtigtest som var like presis som AP-mikroskopi. Studien fant en sterk sammenheng mellom denne sykdommen og manglende skolegang hos mødre, tidligere kontakt med helsevesenet, bruk av vann fra vannposter, og akutt underernæring. Parasittutskillelsen var høyest i starten av diaréepisoden, og falt raskt de første uker etter symptomdebut.

Avhandlingen demonstrerer at AP-metoden er pålitelig. Forebyggende tiltak bør inkludere opplæring og støtte til barnas foresatte, og å gi ernæringsstøtte til barn med moderat og alvorlig underernæring.

Personalia

Øystein Haarklau Johansen (f. 1977) er spesialist i klinisk mikrobiologi, og har arbeidet som lege i Norge, Sør-Afrika, Antarktis, Skottland, og Etiopia. Han bor og arbeider nå i Nord-Irland. Hovedveileder var professor Kurt Hanevik (UiB) og biveiledere professor Nina Langeland (UiB) og professor Lucy Robertson (NMBU). Under feltarbeidet var han stipendiat ved Klinisk institutt 2 ved Universitetet i Bergen og ansatt som overlege ved Sykehuset i Vestfold, som driver utvekslingsarbeid i Etiopia.