Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Thermal biological limits for osmoregulation, stress resilience and welfare post-smolt of farmed Atlantic salmon (Salmo salar L.)

Patrik Anthony Tang disputerer 11.5.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Thermal biological limits for osmoregulation, stress resilience and welfare post-smolt of farmed Atlantic salmon (Salmo salar L.)".

Hovedinnhold

Vellykket overføring av post-smolt av laks til oppdrettsmerder i sjøen er avhengig av at fisken kan mobilisere en god stressrespons, initiere tilpasninger i nervesystemet og fremvise gode kognitive egenskaper for å opprettholde tilpasningsevnen i den tidlige sjøvannsfasen. Strategier med overføring av post-smolt året rundt kan imidlertid eksponere post-smolt i oppdrett for temperaturstress som kan utfordre disse funksjonene, med konsekvenser for allostase, helse og velferd. I denne studien ble sjøvanntilpasset post-smolt som hadde vært holdet ved 10-13ºC overført til lav (10ºC, 7ºC og 4ºC) og høy temperatur (13 ºC, 16ºC og 18ºC) som hhv. representerer en vinter- og sommersituasjon i overføringsstrategi, for å identifisere forskjeller i allostatisk belastning, endret fysiologisk tilstand og kapasitet til å håndtere disse temperaturutfordringene. Fisken ble studert med tanke på forandringer i primær, sekundær og tertiær stressrespons. Resultatene viser økt allostatisk belastning ved begge ekstremer av temperaturskalaen, post-smolten viste imidlertid bedre evne til å håndtere lave temperaturer. I tråd med dette viste post-smolten robust fysiologisk og neural evne til å opprettholde og initiere viktige tilpasninger ved lave temperaturer, noe som ikke ble observert ved høye temperaturer. Tvert i mot viste post-smolt overført til høye temperaturer alvorlig svekket stressrespons og svekkelse av neurale funksjoner, noe som peker i retning av allostatisk overbelastning og dårligere kapasitet når det gjelder å håndtere utfordringer i form av høyere temperatur. Alt i alt viser disse funnene at temperaturendringer i oppdrettsmiljøet er forbundet med stress som kan endre fysiologiske prosesser som er viktige for vellykket stresshåndtering, prosesser som ble ivaretatt ved lave temperaturer. Dette er i overensstemmelse med livshistoriestrategien til laks og fremhever betydningen av å oppfylle behovet til laksen når det gjelder lave temperaturer i post-smoltstadiet i oppdrett.

Personalia

Min interesse for dette området begynte som barn da jeg fisket under oppveksten i det klare vannet rundt Bermuda. Dette førte til at jeg begynte å studere biologi ved Universitetet i Helsinki og tok en mastergrad innen fysiologi og neurovitenskap. Etter dette jobbet jeg som forskningsassistent i tre år på forskjellige prosjekter i Østersjøen, det var da tankene om å ta en PhD grad dukket opp. Dette førte til at jeg fikk en mulighet ved Universitetet i Bergen.