Hjem
Nye doktorgrader
NY DOKTORGRAD

Håndleddsskader med normale røntgenbilder

Torbjørn Hiis Bergh disputerer fredag 4. april 2014 for ph.d.- graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Wrist injuries with normal x-rays. A study of MRI findings, clinical tests and costs of different diagnostic strategies”.

Hovedinnhold

Torbjørn Hiis Bergh foreslår i sitt doktorgradsarbeid en ny definisjon av håndleddsforstuving.

Håndleddsskader er vanlige, og ulike strukturer i håndleddet kan bli skadet.  En del pasienter med håndleddsforstuving plages i ettertid av smerter og redusert funksjon i håndleddet, selv om røntgenbildet ikke viste noe galt. Hittil har håndleddsforstuving vært vurdert som leddbåndskader, men på grunn av våre funn foreslår vi en ny definisjon. I doktorgradsarbeidet fant vi at fire av fem pasienter med normalt røntgenbilde etter en akutt håndleddsskade hadde unormale funn på MR (magnetisk resonans)-undersøkelsen. Disse funnene inkluderte brudd som ikke var synlige på et vanlig røntgenbilde, beinkontusjoner (blødninger i beinvev), leddbåndskader, muskel- og seneskader. Dette betyr likevel ikke at alle håndleddsskader må undersøkes med MR. En del av funnene medfører ikke endring av behandling.

Brudd i båtbeinet i håndleddet er ofte vanskelig å diagnostisere, og ubehandlet kan dette gi varige plager. I studien undersøkte vi treffsikkerheten av ulike kliniske tester for å diagnostisere båtbeinsbrudd.  Vi fant at en kombinasjon av tre vanlige kliniske tester var bedre enn hver enkelt test alene.

Avhandlingen omfatter også en kostnads- og nytteanalyse av ulike behandlingsstrategier ved klinisk mistanke om brudd i båtbeinet. I vår studie fant vi at tidlig MR-undersøkelse ikke er dyrere enn tradisjonellbehandling med to ukers gipsbehandling før en ny klinisk undersøkelse.

Personalia:

Torbjørn Hiis Bergh er spesialist i allmennmedisin og overlege ved Bergen Legevakt. Han er utdannet lege fra Universitetet i Bergen i 1987. Han arbeidet syv år i distrikt og på sykehus i Nordland. De siste 20 årene har han arbeidet ved Bergen Legevakt. I flere år har han vært tilknyttet Universitetet i Bergen med forskning og undervisning av legestudenter. Doktorgradsarbeidet utgår fra Klinisk institutt 1, Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen.