Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
NY DOKTORGRAD

Håndleddsskader med normale røntgenbilder

Torbjørn Hiis Bergh disputerer fredag 4. april 2014 for ph.d.- graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Wrist injuries with normal x-rays. A study of MRI findings, clinical tests and costs of different diagnostic strategies”.

Main content

Torbjørn Hiis Bergh foreslår i sitt doktorgradsarbeid en ny definisjon av håndleddsforstuving.

Håndleddsskader er vanlige, og ulike strukturer i håndleddet kan bli skadet.  En del pasienter med håndleddsforstuving plages i ettertid av smerter og redusert funksjon i håndleddet, selv om røntgenbildet ikke viste noe galt. Hittil har håndleddsforstuving vært vurdert som leddbåndskader, men på grunn av våre funn foreslår vi en ny definisjon. I doktorgradsarbeidet fant vi at fire av fem pasienter med normalt røntgenbilde etter en akutt håndleddsskade hadde unormale funn på MR (magnetisk resonans)-undersøkelsen. Disse funnene inkluderte brudd som ikke var synlige på et vanlig røntgenbilde, beinkontusjoner (blødninger i beinvev), leddbåndskader, muskel- og seneskader. Dette betyr likevel ikke at alle håndleddsskader må undersøkes med MR. En del av funnene medfører ikke endring av behandling.

Brudd i båtbeinet i håndleddet er ofte vanskelig å diagnostisere, og ubehandlet kan dette gi varige plager. I studien undersøkte vi treffsikkerheten av ulike kliniske tester for å diagnostisere båtbeinsbrudd.  Vi fant at en kombinasjon av tre vanlige kliniske tester var bedre enn hver enkelt test alene.

Avhandlingen omfatter også en kostnads- og nytteanalyse av ulike behandlingsstrategier ved klinisk mistanke om brudd i båtbeinet. I vår studie fant vi at tidlig MR-undersøkelse ikke er dyrere enn tradisjonellbehandling med to ukers gipsbehandling før en ny klinisk undersøkelse.

Personalia:

Torbjørn Hiis Bergh er spesialist i allmennmedisin og overlege ved Bergen Legevakt. Han er utdannet lege fra Universitetet i Bergen i 1987. Han arbeidet syv år i distrikt og på sykehus i Nordland. De siste 20 årene har han arbeidet ved Bergen Legevakt. I flere år har han vært tilknyttet Universitetet i Bergen med forskning og undervisning av legestudenter. Doktorgradsarbeidet utgår fra Klinisk institutt 1, Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen.