Hjem
Nye doktorgrader
NY DOKTORGRAD

Geologi har stor betydning for lagring av CO2

Meisam Ashraf disputerer torsdag 10. april 2014 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ''Geological storage of CO2: sensitivity and risk analysis''.

Geologisk lagring av CO2 i underjordiske formasjoner kan være en nøkkelteknologi for å hindre industrielt utslipp av CO2 til atmosfæren.  

Suksess defineres ved hvor fort og hvor mye CO2 som kan injiseres og lagres i grunnen, samtidig som lagringen skal være sikker og hindre lekkasje av CO2 til overflaten. Ashraf viser hvor viktig det er å forstå geologien, med hensyn til formasjonens karakter og struktur.

160 forskjellige geologiske scenario ble undersøkt. Fokus var på tidlig fase av CO2-injeksjon og migrering av CO2 inn i formasjonen.  Resultatet  viser at de endrede geologiske parameterne har stor betydning for en suksessfull injeksjon.

For å gjennomføre en veldig detaljert og kvantitativ risikoanalyse ble et nytt matematisk verktøy (Arbitrary Polynominal Chaos), som både er sterkt og raskt, benyttet.

Personalia:

Meisam Ashraf ble født i 1978 og kommer fra Iran. Han fullførte en mastergrad i Reservoir Engineering i 2003, og bachelorgrad i Aerospace Engineering i 2000 ved Sharif University  i Tehran . Han startet som universitetsstipendiat ved Institutt for matematikk i 2008. Veiledere har vært Knut-Andreas Lie og Jan Martin Norbotten, i samarbeid med Halvor Møll Nilsen. Meisam jobber i dag som forsker ved RESMAN AS i Trondheim.

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.