Home

New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
NY DOKTORGRAD

Geologi har stor betydning for lagring av CO2

Meisam Ashraf disputerer torsdag 10. april 2014 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ''Geological storage of CO2: sensitivity and risk analysis''.

Geologisk lagring av CO2 i underjordiske formasjoner kan være en nøkkelteknologi for å hindre industrielt utslipp av CO2 til atmosfæren.  

Suksess defineres ved hvor fort og hvor mye CO2 som kan injiseres og lagres i grunnen, samtidig som lagringen skal være sikker og hindre lekkasje av CO2 til overflaten. Ashraf viser hvor viktig det er å forstå geologien, med hensyn til formasjonens karakter og struktur.

160 forskjellige geologiske scenario ble undersøkt. Fokus var på tidlig fase av CO2-injeksjon og migrering av CO2 inn i formasjonen.  Resultatet  viser at de endrede geologiske parameterne har stor betydning for en suksessfull injeksjon.

For å gjennomføre en veldig detaljert og kvantitativ risikoanalyse ble et nytt matematisk verktøy (Arbitrary Polynominal Chaos), som både er sterkt og raskt, benyttet.

Personalia:

Meisam Ashraf ble født i 1978 og kommer fra Iran. Han fullførte en mastergrad i Reservoir Engineering i 2003, og bachelorgrad i Aerospace Engineering i 2000 ved Sharif University  i Tehran . Han startet som universitetsstipendiat ved Institutt for matematikk i 2008. Veiledere har vært Knut-Andreas Lie og Jan Martin Norbotten, i samarbeid med Halvor Møll Nilsen. Meisam jobber i dag som forsker ved RESMAN AS i Trondheim.

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.