Hjem
Nye doktorgrader

Økonomisk krise, identitet og stigma i sør-indisk teindustri

Jayaseelan Raj disputerer torsdag 15. mai 2014 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Burden of Stigma: Crisis, Identity and Alienation in a South Indian Plantation Belt».

Hovedinnhold

Avhandlingen tar utgangspunkt i i den sør-indiske delstaten Kerala. Teplantasjearbeiderne her har opplevd radikale endringer i livene sine på grunn av den økonomiske krisen i denne industrien. De tamilske plantasjearbeiderne er stort sett etterkommere av kontraktsarbeidere som under kolonitiden ble brakt til Sør-India for å arbeide på plantasjer. De fleste av dem er tamiltalende daliter (såkalt untouchables/outcastes ), som har vært marginaliserte og fremmedgjort i århundrer. Denne «outcast-statusen», i tillegg til statusen som Tamil kuli som er en stigmatisert kategori av manuelt arbeid, fører til en opprettholdelse av økonomisk underutvikling og sosial marginalisering.

Et hovedargument i avhandlingen er at neo-liberalistiske krefter og den globale utviklingen har forsterket den kulturelle utstøtingen av plantasjetamilene.  I sin analyse ønsker Raj å gå ut over den vanlige oppfatningen at økonomisk styring av plantasjene kun er et resultat av arven etter kolonialismen. Han trekker inn kulturelle krefter for å forklare at tamilske plantasjearbeidere fortsatt blir utnyttet økonomisk og kan regnes som en underklasse. Med andre ord er det økonomiske krefter i samband med andre kulturelle prosesser som kaste, etnisitet og språk som leder til en ofte sterkt stigmatisert og økonomisk ynkelig situasjon for plantasjetamilene .

Rajs fokus på teplantasjearbeiderne peker på forhold som gjelder for en betydelig del av den internasjonale tamilske diaspora.  Tamilsamfunnet har bidratt med sin arbeidskraft i Vest-India, i Sør- Afrika, i Stillehavet, samt i Sør- og Sørøst-Asia. Rajs forskning, til tross for at den fokuserer på Kerala, vil kunne bidra til forståelse av tilsvarende forhold andre steder i verden.

 

Personlige detaljer:

Jayaseelan Raj er født og oppvokst i Sør-India. Han har en B.A. i historie fra Universitetet i Kerala, og BA (med Honors) fra Central College, USA . Siden 2008 har han vært student ved Institutt for sosialantropologi, Universitetet i Bergen, og har fullført master- og doktorgrad her. Han er ellers aktuell med artikkelen «Alienated Enclaves» i en nyere utgave av Forum for Development Studies.