Hjem
Nye doktorgrader
ny doktorgrad

Fra gal til bruker

Anne Madeleine Botslangen disputerer 4. september 2015 for ph.d-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Den psykiatriske pasient. En begrepshistorisk studie».

Hovedinnhold

Pasientbegrepet innenfor det vi kaller psykiatri, er knyttet til en bestemt historisk periode i vestlige samfunn. Dette er en periode som begynner med at den gale ble omdefinert til sinnssyk, og dermed ble legens pasient på 1800-tallet.

Fra tidlig på 1900-tallet skjedde det en dreining der medisin i økende grad ble spesialisert og hvor psykiatri ble en medisinsk spesialitet. Det betyr at psykiatri ble forankret i biomedisin, men samtidig var dette noe for seg selv, med egen lovgivning og egne institusjoner.

Mot slutten av 1900-tallet kan det identifiseres et nytt skifte i psykiatribegrepet. Begrepet «den psykiatriske pasient» ble i økende grad gjenstand for offentlig debatt og erstattet med begrep som «bruker» og «borger». Slike debatter kan blant annet oppfattes som å reflektere demokratiske verdier i omtale av mennesker.

Forskningen viser at i et langsiktig perspektiv er denne pasientens status og stilling formet mellom å være en rettighetsløs syk, tatt hånd om av legene og den medisinske utvikling, og en syk med individuelle rettigheter, som forventes selv å bidra aktivt til egen behandling og tverrfaglig samarbeid.

 

Personalia:

Anne Madeleine Botslangen (08.11.1963) er oppvokst i Trondheim og bor i Molde. Hun har en cand.mag-grad fra Høgskolen i Molde og hovedfag i administrasjon og organisasjonsvitenskap fra Universitetet i Bergen. Som stipendiat har hun vært tilknyttet Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen og Avdeling for helse- og sosialfag, Høgskolen i Molde. Etter disputasen vil Botslangen jobbe ved Høgskolen i Molde.