Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
ny doktorgrad

Fra gal til bruker

Anne Madeleine Botslangen disputerer 4. september 2015 for ph.d-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Den psykiatriske pasient. En begrepshistorisk studie».

Main content

Pasientbegrepet innenfor det vi kaller psykiatri, er knyttet til en bestemt historisk periode i vestlige samfunn. Dette er en periode som begynner med at den gale ble omdefinert til sinnssyk, og dermed ble legens pasient på 1800-tallet.

Fra tidlig på 1900-tallet skjedde det en dreining der medisin i økende grad ble spesialisert og hvor psykiatri ble en medisinsk spesialitet. Det betyr at psykiatri ble forankret i biomedisin, men samtidig var dette noe for seg selv, med egen lovgivning og egne institusjoner.

Mot slutten av 1900-tallet kan det identifiseres et nytt skifte i psykiatribegrepet. Begrepet «den psykiatriske pasient» ble i økende grad gjenstand for offentlig debatt og erstattet med begrep som «bruker» og «borger». Slike debatter kan blant annet oppfattes som å reflektere demokratiske verdier i omtale av mennesker.

Forskningen viser at i et langsiktig perspektiv er denne pasientens status og stilling formet mellom å være en rettighetsløs syk, tatt hånd om av legene og den medisinske utvikling, og en syk med individuelle rettigheter, som forventes selv å bidra aktivt til egen behandling og tverrfaglig samarbeid.

 

Personalia:

Anne Madeleine Botslangen (08.11.1963) er oppvokst i Trondheim og bor i Molde. Hun har en cand.mag-grad fra Høgskolen i Molde og hovedfag i administrasjon og organisasjonsvitenskap fra Universitetet i Bergen. Som stipendiat har hun vært tilknyttet Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen og Avdeling for helse- og sosialfag, Høgskolen i Molde. Etter disputasen vil Botslangen jobbe ved Høgskolen i Molde.