Hjem
Nye doktorgrader
ny doktorgrad

Lipidanalyser med massespektrometri og kjemometri

Ying-Xu Zeng disputerer torsdag 5. november 2015 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Application of liquid chromatography-mass spectrometry and chemometrics in the automated characterization of molecular lipid species”.

Lipider er sentrale byggesteiner i celler, og har viktige og unike funksjoner. I levende organismer kan det finnes flere tusen forskjellige lipidmolekyler. I forskingsfeltet lipidomics studerer man den totale lipidsammensetningen med formål å forstå funksjonene til de enkelte lipidmolekylene. På dette feltet er kjemiske analyseteknikker basert på væskekromatografi og massespektrometri sentrale for å bestemme lipidsammensetningen. Kjemometri er bruk av matematiske metoder for å trekke informasjon ut av komplekse kjemiske data. I forskningsprosjektet har Zeng utviklet nye metoder og strategier for å få et detaljert bilde av lipidsammensetninger, basert på koblingen mellom væsketromatografi/massespektrometri og kjemometri.

Marine oljer og fet fisk er de dominerende kildene for de viktige langkjedete omega-3-fettsyrene. Fettsyrene i marine oljer foreligger hovedsakelig i triglyserider og detaljert karakterisering av lipidsammensetningen er svært utfordrende på grunn av det store antallet triglyserid-molekyler i disse prøvetypene. En ny algoritme for identifikasjon av triglyserider fra massespektrometriske data har blitt utviklet, og denne har blant annet blitt anvendt for å skille mellom forskjellige marine oljer.

Fosfolipider er byggesteiner i cellemembranene og fosfolipidsammensetningen er avgjørende for membranenes funksjon. En ny kjemometrisk metode for å bestemme mengdene av de enkelte fosfolipidmolekylene fra massespektrometriske data ble utviklet. Denne har også blitt anvendt til å studere effekten av metylkvikksølv og omega-3-fettsyren EPA i hjerne, lever og blodserum hos mus. Metodikken har siden blitt utvidet til å dekke også en rekke andre lipidklasser.

Arbeidet har blitt utført i samarbeid med Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES), Havforskningsinstituttet og École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL).

 

Personalia:

Ying-Xu Zeng ble født i Sichuan i Kina i 1983. Hun tok mastergrad i analytisk kjemi ved Central South University (Changsha, Kina) i 2008. Hun har også en Erasmus Mundus mastergrad i "Quality in Analytical Laboratories" ved Universitetet i Algarve og Universitetet i Bergen fra 2010. Doktorgradsprosjektet ble påbegynt i 2010. Veiledere har vært førsteamanuensis Svein Are Mjøs og førsteamanuensis Bjørn Grung, begge ved Kjemisk Institutt.