Hjem
Nye doktorgrader
ny doktorgrad

Kunnskap for mer rettferdig og effektiv prioritering

George Mugambage Ruhago disputerer 6. november 2015 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Economic evaluation and equity impact analysis of interventions for maternal and child health in Tanzania: Evidence for fair and efficient priority setting”.

Hovedinnhold

Denne studien viser at innføringen av rotavirus- og pneumokokkvaksine sammen standard diaré og lungebetennelse behandling i Tanzania er svært kostnadseffektiv. Studien viser også at økt innsats innen barne- og mødrehelse kan redde mer enn dobbelt så mange liv i den fattigste delen av befolkningen sammenlignet med den mindre fattige. Dette fordi dødeligheten blant de fattigste er høyest. Undersøkelsen bekrefter også at utjevning i tilgangen til disse tjenestene vil redusere ulikhet i dødelighet for disse gruppene. Tiltakene bidrar til både mer effektiv og mer rettferdig fordeling av helse.

George Mugambage Ruhagos arbeid startet med et ønske om å samle mer kunnskap om hvordan Tanzania kan realisere et universelt tilbud av grunnleggende helsetjenester for barn og mødre. George samlet en enorm mengde data om kostnadene ved både å tilby behandling for diaré og lungebetennelse og ved å forebygge tilstandene med bruk av to nye vaksiner (rotavirus- og pneumokokkvaksine). Data ble samlet inn i et urbant distrikt (Ilala) og på landsbygden (Kisarawe). Deretter ble kostnadene analysert i en Markov-modell og vurdert opp mot helsegevinsten av de ulike tiltakene. Verktøyet LIST (Lives Saved Tool) er en avansert epidemiologisk modell som ble brukt til å beregne antall sparte liv i grupper med ulik sosioøkonomisk bakgrunn og ulikt bosted.

Denne studien viser at det er mulig å bruke tilgjengelige metoder og verktøy for å frambringe relevant kunnskap for bedre prioritering i lavinntektsland. Dette ble oppnådd ved å kombinere egne data om kostnader med eksisterende informasjon om effekt av tiltak og sykdomsbyrde i ulike grupper.

Personalia:

George Mugambage Ruhago er utdannet helseoffiser med mastergrad i helsepolitikk og helseadministrasjon fra Muhimbili University, Tanzania og har vært stipendiat ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen. Han jobber nå som samarbeidspartner den globale sykdomsbyrdestudien og er seniorekspert på Statsministerens kontor for regional og kommunal administrasjon i Dar es Salaam.