Hjem
Nye doktorgrader
ny doktorgrad

Bærere med regelmessig leveranse av beindannende substanser

Salwa Mustafa Nourelhuda Suliman disputerer fredag 11. desember 2015 for ph.d-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Bioactive copolymer scaffolds for bone tissue engineering. Efficacy and host response”.

Hovedinnhold

Store beindefekter er et viktig klinisk problem. Disse defektene blir i dag hovedsakelig behandlet med beintransplantasjon, idet man henter bein fra andre steder på kroppen til pasienten for å rekonstruere defekten.  Dette medfører ulike problemer, som at transplantatet ikke tilheler.

I klinikken har man brukt stoffer som skal fremme beinvekst, dvs. BMP-2. Denne behandlingen har dessverre vist seg å ha bakdeler, som immunreaksjoner fra kroppen og tumordannelse, fordi det er svært vanskelig å levere substansen i små, kontrollerte mengder over tid. Avhandlingen fokuserer på å finne en ny nedbrytbar bærer som kan levere en bestemt mengde substans over tid, som fremmer vekst av nytt bein på en trygg måte.

Etter å ha sammenliknet ulike måter å levere BMP-2 på, fant vi at en tredimensjonal polymer-basert, nedbrytbar bærer, blandet med nano-diamantpartikler, syntes å ha en kontrollert leveranse av BMP-2, mens det samtidig bidro aktivt til beindannelse i beindefekter i kjeven til rotter. Denne utvalgte bæreren testet vi videre med og uten BMP-2. Den viste forbedrede vevsreaksjoner i mus i opptil seks måneder, sammenliknet med bærere uten nano-diamantpartikler.

Vi studerte videre om bæreren hadde potensiale til å indusere svulstdannelse. I denne doktorgraden har vi utviklet en modell for å overvåke svulstdannelse uten å måtte ta livet av dyret. Vi satte et gen som produserer lys inn i pre-cancerøse celler. Disse cellene fikk så vokse i vår bærer under huden på mus mens vi overvåket veksten. Den nano-diamantmodifiserte bæreren hadde en svulstreduserende effekt på disse cellene. Forskningen vår er et viktig steg på veien mot å finne den ideelle bæreren for stoffer som gjør det mulig å skape nytt bein.

 

Personalia:

Salwa Suliman er fra Sudan, født i Dubai, De forente arabiske emirater i 1982. Hun er utdannet tannlege fra University of Khartoum, Sudan, i 2005, og arbeidet som tannlege og instruktør til 2010. Doktorgradprosjektet har blitt gjennomført ved Institutt for klinisk odontologi, Gades Institutt og Senter for Internasjonal Helse ved Universitet i Bergen fra 2011 til 2015. Forskningen hennes har vært under samarbeid med the EU Seventh Framework Programme.