Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
ny doktorgrad

Bærere med regelmessig leveranse av beindannende substanser

Salwa Mustafa Nourelhuda Suliman disputerer fredag 11. desember 2015 for ph.d-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Bioactive copolymer scaffolds for bone tissue engineering. Efficacy and host response”.

Main content

Store beindefekter er et viktig klinisk problem. Disse defektene blir i dag hovedsakelig behandlet med beintransplantasjon, idet man henter bein fra andre steder på kroppen til pasienten for å rekonstruere defekten.  Dette medfører ulike problemer, som at transplantatet ikke tilheler.

I klinikken har man brukt stoffer som skal fremme beinvekst, dvs. BMP-2. Denne behandlingen har dessverre vist seg å ha bakdeler, som immunreaksjoner fra kroppen og tumordannelse, fordi det er svært vanskelig å levere substansen i små, kontrollerte mengder over tid. Avhandlingen fokuserer på å finne en ny nedbrytbar bærer som kan levere en bestemt mengde substans over tid, som fremmer vekst av nytt bein på en trygg måte.

Etter å ha sammenliknet ulike måter å levere BMP-2 på, fant vi at en tredimensjonal polymer-basert, nedbrytbar bærer, blandet med nano-diamantpartikler, syntes å ha en kontrollert leveranse av BMP-2, mens det samtidig bidro aktivt til beindannelse i beindefekter i kjeven til rotter. Denne utvalgte bæreren testet vi videre med og uten BMP-2. Den viste forbedrede vevsreaksjoner i mus i opptil seks måneder, sammenliknet med bærere uten nano-diamantpartikler.

Vi studerte videre om bæreren hadde potensiale til å indusere svulstdannelse. I denne doktorgraden har vi utviklet en modell for å overvåke svulstdannelse uten å måtte ta livet av dyret. Vi satte et gen som produserer lys inn i pre-cancerøse celler. Disse cellene fikk så vokse i vår bærer under huden på mus mens vi overvåket veksten. Den nano-diamantmodifiserte bæreren hadde en svulstreduserende effekt på disse cellene. Forskningen vår er et viktig steg på veien mot å finne den ideelle bæreren for stoffer som gjør det mulig å skape nytt bein.

 

Personalia:

Salwa Suliman er fra Sudan, født i Dubai, De forente arabiske emirater i 1982. Hun er utdannet tannlege fra University of Khartoum, Sudan, i 2005, og arbeidet som tannlege og instruktør til 2010. Doktorgradprosjektet har blitt gjennomført ved Institutt for klinisk odontologi, Gades Institutt og Senter for Internasjonal Helse ved Universitet i Bergen fra 2011 til 2015. Forskningen hennes har vært under samarbeid med the EU Seventh Framework Programme.