Hjem
Økonomiavdelingen

Kontakt Økonomiavdelingen

Kontaktinformasjon for Økonomiavdelingen

Hovedinnhold

Ledelse ved Økonomiavdelingen:

Økonomidirektør: Per Arne Foshaug
Ass. økonomidirektør: Kirsti Robertsen Aarøen

Sentral systemkoordinator: Ernst Pedersen

Seksjon for lønn:                                                     :
Lønningssjef: Tone Elin Skaugvold
Ansatte ved Seksjon for lønn

Besøksadresse: Kalfarveien 31, paviljongen.
Ekspedisjonstid: kl. 10.00 - 14.00
Spørsmål: Logg sak på UiBhjelp
Telefon: (47) 55 58 20 96 eller direkte til den ansatte
E-post: post@lonnskontoret.uib.no

Seksjon for inngående faktura:
Seksjonsleder for inngående faktura: Sjur Nordal
Ansatte ved Seksjon for inngående faktura

Besøksadresse: Kalfarveien 31, paviljongen.
Spørsmål: Logg sak på UiBhjelp under Administrativ arbeidsstøtte og Økonomi og regnskap 
Telefon: 55 58 35 00 eller direkte til den ansatte

Seksjon for systemforvaltning:
Seksjonsleder for systemforvaltning: Lyder Jensen
Ansatte ved Seksjon for systemforvaltning

Besøksadresse; Kalfarveien 31, paviljongen.
Spørsmål: Logg sak på UiBhjelp under Administrativ arbeidsstøtte og Økonomi og regnskap
Telefon: ta kontakt direkte med seksjonens ansatte

Seksjon for budsjett:
Budsjettsjef: Sven-Egil Bøe
Ansatte ved Seksjon for budsjett

Besøksadresse: Christies gate 13, 3. etasje
Spørsmål/henvendelser: Logg sak på UiBhjelp under Administrativ arbeidsstøtte og Økonomi og regnskap eller ta kontakt direkte med seksjonens ansatte

Seksjon for innkjøp:
Innkjøpssjef: Kjetil Skog
Ansatte ved Seksjon for innkjøp

Besøksadresse: Kalfarveien 31, paviljongen.
Spørsmål: Logg sak på UiBhjelp under jeg vil "Bestille noe"
Telefon: Ta kontakt direkte med seksjonens ansatte
E-post: OKA-Innkjop@uib.no

Seksjon for regnskap:
Seksjonsleder for regnskap: Kathrine Levin
Ansatte ved Seksjon for regnskap

Besøksadresse: Kalfarveien 31, 1. etg sørfløyen.
Spørsmål: Logg sak på UiBhjelp under Administrativ arbeidsstøtte og Økonomi og regnskap 
Telefon: 55 58 35 00 eller direkte til den ansatte


Seksjon for prosjektøkonomi:
Seksjonsleder for prosjektøkonomi: Kari Eidsheim
Ansatte ved Seksjon for prosjektøkonomi

Besøksadresse: Christies gate 13, 3. etasje
Spørsmål: Logg sak på UiBhjelp under Administrativ arbeidsstøtte og Økonomi og regnskap 
Telefon: 55 58 35 00 eller direkte til den ansatte