Hjem
Økonomiavdelingen

Universitetets anskaffelsesstrategi

Gjeldende anskaffelsesstrategi ble vedtatt av universitetsstyret 23.4.2020

Bildet viser nøkkelord om UiBs nye anskaffelsesstrategi
Foto/ill.:
wordart.com

Hovedinnhold

Hovedmålet for innkjøp ved Universitetet i Bergen er å bidra til de primære målene innenfor undervisning, forskning og formidling.

Det er et mål å gjennomføre optimale anskaffelser med hensyn til kostnader, kvalitet, egnethet, klimabelastning og samfunnsansvar.

I denne nye strategien videreutvikles modellen for anskaffelser fra et regel- og servicefokus til økt oppmerksomhet på sterkere styring og prioritering for å nå UiBs overordnede og langsiktige mål. 

Strategien har fem delmål. Dette er områder hvor det er behov for utvikling eller særlig fokus ut over ordinær virksomhet:

  1. Anskaffelser skal bidra til bedre behovsdekning og sikre innovative løsninger
  2. Alle inngåtte avtaler skal følges opp etter intensjonen i avtalen
  3. Alle kjøp skal gjennomføres profesjonelt, effektivt, digitalt og med klare rollefordelinger
  4. Anskaffelser skal bidra til å nå universitetets klima- og miljømål
  5. Universitetet skal vise etisk ansvar i anskaffelsene

Hele strategien kan lastes ned fra lenken under.

 

Anskaffelsesstrategi UiB 2020-2024