Hjem
Økonomiavdelingen

Innkjøp og utvikling

Utvikling og samarbeid med våre leverandører er vesentlig. Vi ønsker å sikre at den samlede verdikjeden optimaliseres i et konstruktivt samarbeide.

Hovedinnhold

Her bør leverandørenes evne til å redusere kostnader og priser, samt øke servicen overfor UiB, blir målbare parametre. Gjennomføring av e-handel som en samlet prosess fra bestilling til betaling ble allerede fra 2006 et markant krav til alle potensielle leverandører

Vi ønsker å handle etter prinsipper med "best practice",  innovasjon, dialog samt en synlig klar innkjøpsstrategi.

Nye samarbeidsmodeller og allianser med leverandører vil også bli iverksatt.

UiB ønsker å skape de beste forhold for så vel leverandører som for UiBs institutter og avdelinger.

Vi vil sikre at alle leverandører opplever en rettferdig behandling og at likebehandling finner sted.

Organisering av innkjøp ved UiB ->