Hjem
Om UiB
Holbergprisen

Holbergprisen

Holbergprisen er en internasjonal pris for fremragende forskning innenfor fagområdene humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi.

Logo Holbergprisen
Foto/ill.:
Holbergprisen

Holbergprisen utdeles årlig som en anerkjennelse av særlig betydningsfull forskning innenfor humaniora, samfunnsvitenskap, juss eller teologi. Prisen er oppkalt etter den norsk-danske forfatteren Ludvig Holberg og ble opprettet av Stortinget i 2003. Den ble utdelt for første gang i 2004, og har en monetær verdi på 6 millioner kroner. Holbergprisens formål er å øke den sosiale bevissthet om ånds- og sosialvitenskapenes betydning. 

Den britiske kulturviteren Paul Gilroy tildeles Holbergprisen i 2019 for sin forskning innen kulturvitenskap, kritisk raseteori, litteraturvitenskap og beslektede fagfelt.

Nils Klim-prisen

Holbergprisen deler også ut Nils Klim-prisen til yngre nordiske forskere under 35 år, innenfor de samme forskningsfeltene som Holbergprisen. Ved tildelingen vektlegges særlig kandidatens selvstendighet og evne til nyskaping. Prisen har en pengeverdi på 500 000 norske kroner.

Den islandsk-svenske filosofen Finnur Dellsén tildeles Nils Klim-prisen i 2019 for sin forskning innen erkjennelsesteori og vitenskapsfilosofi.

Holbergprisen i skolen

Holbergprisen arrangerer årlig Holbergprisen i skolen, en nasjonal forskningskonkurranse for elever i videregående skole. Hvert år deltar elever ved 20 skoler fra hele landet i konkurransen. Det er fritt temavalg for forskningsprosjektene og elevene veiledes av etablerte forskere. De tre beste elevbidragene blir premiert med 30 000 kr, 20 000 kr og 10 000 kr. Det deles også ut en lærerpris på 20 000 kr for beste undervisningsopplegg gjennomført i forbindelse med prosjektet.

Holberguken

Hvert år i begynnelsen av juni kommer årets prisvinnere til Bergen. I den anlednining arrangeres Holberguken, en arrangementsserie med faglig fokus, der prisvinnerne og internasjonale gjester presenterer sin forskning for hverandre og omverden. I 2019 avholdes Holberguken 3.-6. juni. På programmet står blant annet foredrag, paneldebatter, et fagsymposium til ære for Holbergprisvinner og den årlige regjeringsbanketten i Håkonshallen.

Alle arrangementer under Holberguken, med unntak av prisutdelingen og regjeringsbanketten, er åpne for alle interesserte og har gratis adgang.

Holbergdebatten

Holbergdebatten er en markering av Ludvig Holbergs opplysningstanke og vil søke å finne svar på sentrale samfunnsspørsmål. Debatten arrangeres årlig i begynnelsen av desember.

Nominasjon

Professorer og andre vitenskaplig ansatte ved universiteter og forskningsinstitusjoner kan nominere kandidater til Holbergprisen og til Nils Klim-prisen. Nominasjonsfristen er den 15. juni. Nominasjonskjemaene gjøres tilgjengelig på holbergprisen.no i midten av november året før.