Hjem
One Ocean Expedition

Forskning på Statsraad Lehmkuhl

Som en del av FNs tiår for havforskning skal Statsraad Lehmkuhl fungere både som et forskningsfartøy og opplæringsarena. På ekspedisjonen vil studenter og forskere foreta kontinuerlige målinger av blant annet karbon og plast i havet.

Statsraad Lehmkuhl underveis
Statsraad Lehmkuhl gjøres om til et moderne forsknigsskip under One Ocean Expedition.
Foto/ill.:
Statsraad Lehmkuhl

Hovedinnhold

Datainnsamlingen og resultatene skal deles med omverdenen under hele ekspedisjonen, som kan følges av alle via internett. 

Det er Havforskningsinstituttet som koordinerer overvåkningsprogrammet, og i tillegg til Universitetet i Bergen, består gruppen av partnere fra Høgskulen på Vestlandet, NORCE, Kongsberg Maritime og Meteorologisk institutt. 

Det skal gjennomføres en rekke type målinger underveis. Plankton, karbon, bølgehøyder, temperatur og salt er noe av det som skal måles på verdenshavene.