Hjem
Organisasjonsutviklingsprosjektet
Nyhet

Orienteringsmøter om Ou-prosjektet hos de sentraladministrative avdelinger

I desember skal prosjektledelsen for organisasjonsutviklingsprosjektet besøke en rekke sentraladministrative avdelinger for å orientere om status for prosjektet.

flere mennesker ser på en presentasjon
Foto/ill.:
Colourbox

Vi skal også orientere om veien videre når de første seks delprosjektene har levert sin anbefalinger ved årsskiftet 2015. I samarbeid med ledelsen ved de sentraladministrative avdelingene skal vi sikre at de ansatte har gode arenaer for informasjon og dialog om Ou-prosjektet internt i avdelingene.

 

- Det er viktig at alle ansatte holdes informert om det pågående arbeidet og at alle kjenner til hvilke muligheter de har til å gi innspill til prosjektet og prosessene, understreker prosjektleder Kari Fuglseth.

 

Styringsgruppen har anbefalt at ansatte kan gi innspill til delrapportene gjennom IDU for sentraladministrasjonen og forhandlingsutvalget før styringsgruppen skal gi sine anbefalinger til universitetsledelsen.  Slike tilbakemeldinger og innspill skal også være med og danne grunnlaget for beslutningen av hvilke tiltak som skal implementeres.

Ansatte oppfordres til å holde seg orientert om prosjektet på nettsidene.

 

Informasjon om de ulike avdelingsmøtene finnes i kalender for Ou-prosjektet.