Hjem
Organisasjonsutviklingsprosjektet
Nyhet

Behandling av delprosjektenes anbefalinger

Rapportene fra de seks første delprosjektene vil foreligge tidlig i januar 2015. Styringsgruppen har vedtatt en plan for hvordan disse rapportene skal behandles.

fra styringsgruppemøte for ou prosjektet
Styringsgruppen samlet i møte 25.november 2014.

Styringsgruppen har besluttet å gjennomføre 10 delprosjekter som skal gi anbefalinger for utvikling av de sentraladministrative tjenestene. Delprosjektene utføres av bredt sammensatte arbeidsgrupper bestående av administrativt og vitenskapelig ansatte fra fakultetene og avdelingene.

 

Styringsgruppen har nå vedtatt en plan for behandling av rapportene fra delprosjektene.  IDU for sentraladministrasjonen og Forhandlingsutvalget har fått presentert planen og har gitt sin tilslutning.

 

Behandling av delprosjektenes anbefalinger

Rapportene for de seks første delprosjektene vil foreligge  tidlig i januar 2015. Styringsgruppen vil motta rapportene og vurdere om arbeidsgruppene har besvart sine mandater. Delrapportene sendes ut i organisasjonen til alle enheter. Styringsgruppen har anbefalt at ansatte kan gi innspill  til delrapportene gjennom sine tillitsvalgte i  IDU for sentraladministrasjonen og Forhandlingsutvalget.  

 

Styringsgruppen vil behandle delrapportene og gi sine anbefalinger om videreutvikling av de sentraladministrative tjenestene i begynnelsen av februar. Universitetsledelsen skal så ta stilling til styringsgruppens anbefalinger og beslutte hvilke tiltak det er ønskelig å gå videre med.

 

Universitetsstyret vil i løpet av våren bli forelagt en plan for utvikling av de sentraladministrative tjenestene.

 

Se også en mer detaljert plan for beslutningsprosessen.

Følg gjerne med på oversikt over viktige datoer for å holde deg oppdatert på kommende milepæler og arrangement.