Hjem
Organisasjonsutviklingsprosjektet

Åpent informasjonsmøte om Ou-prosjektet i Egget

Invitasjon til informasjonsmøte om organisasjonsutviklingsprosjektet ved UiB.

Åpent informasjonsmøte om Ou-prosjektet i Egget
Foto/ill.:
Jens Helleland Ådnanes

Hovedinnhold

Formålet med organisasjonsutviklingsprosjektet ved UiB er å utvikle de sentraladministrative tjenestene slik at de best mulig støtter opp om universitetets oppgaver innen forskning, utdanning og formidling.

Alle ansatte inviteres med dette til informasjonsmøte om de fire siste rapportene fra arbeidsgruppene i organisasjonsutviklingsprosjektet.

Rapportene fra arbeidsgruppene kan du lese her.

 

Tid og sted

Fredag 27. mars fra kl. 09.00 - 11.30 i Egget på Studentsenteret

I møtet vil lederne for de fire siste delprosjektene presentere arbeidsgruppenes anbefalinger og det blir anledning til å stille spørsmål.

 

Vi serverer litt enkel frokost ved inngangen til auditoriet. Av den grunn ber vi om at ansatte som ønsker å delta, registrerer sin påmelding innen tirsdag 24.mars.

Påmeldingsskjema

 

Vi minner om at informasjon om prosjektet og om arbeidsgruppenes rapporter også finnes på prosjektets nettsider: www.uib.no/ouprosjekt

 

Velkommen!