Hjem

Organisasjonsutviklingsprosjektet

Hovedinnhold

bildecollage av fire bilder som illusterer UiBs kjernevirksomhet

Organisasjonsutviklingsprosjektet har som mål å utvikle de sentraladministrative tjenestene slik at de støtter best mulig opp om universitetets oppgaver innen forskning, utdanning og formidling.

Prosjektet startet i 2014 og ble avsluttet etter universitetsstyremøte den 28.april 2016.

De sentraladministrative avdelingene arbeider nå med implementering og oppfølging av tiltak. Informasjon om tiltak i prosjektet vil etter dette skje gjennom de sentraladministrative avdelingenes ordinære opplegg for informasjon til fakulteter og fagmiljøer.

Nyhet
Illustrasjon organisasjonsutviklingsprosjektet

OU-prosjektet er avsluttet

Organisasjonsutviklingsprosjektet førte blant annet til omorganiseringer, nye tjenester og rutiner på UiB. 

Styringsgruppen har hatt ansvar for gjennomføringen av prosjektet, og ble ledet av prorektor Anne Lise Fimreite.
Prosjektgruppen har koordinert arbeidet under ledelse av Kari Fuglseth.

Referansegruppen er opprettet for forankring med fakultetene i gjennomføring av prosjektet. Gruppen ledes av dekan Helge Dahle, Matematisk-Naturvitenskapelige fakultet.