Hjem

Organisasjonsutviklingsprosjektet

Hovedinnhold

bildecollage av fire bilder som illusterer UiBs kjernevirksomhet

Organisasjonsutviklingsprosjektet har som mål å utvikle de sentraladministrative tjenestene slik at de støtter best mulig opp om universitetets oppgaver innen forskning, utdanning og formidling.

Prosjektet startet i 2014 og ble avsluttet etter universitetsstyremøte den 28.april 2016.

De sentraladministrative avdelingene arbeider nå med implementering og oppfølging av tiltak. Informasjon om tiltak i prosjektet vil etter dette skje gjennom de sentraladministrative avdelingenes ordinære opplegg for informasjon til fakulteter og fagmiljøer.