Hjem
Organisasjonsutviklingsprosjektet

Referansegruppe for Ou-prosjektet

Hovedinnhold

I det videre arbeidet med gjennomføring av prosjektet er samarbeid og forankring med fakultetene avgjørende. På den bakgrunn er det opprettet en referansegruppe bestående av representanter for faglig og administrativ ledelse ved fakultetene.

 

Referansegruppen gis følgende mandat:

  • Gi universitetsdirektøren råd i arbeidet med å utvikle de sentraladministrative tjenestene innenfor de ti utvalgte innsatsområdene i prosjektet.
  • Gi råd som bidrar til at de sentraladministrative tjenestene utvikles til best mulig støtte for universitetets primæroppgaver innen forskning, innovasjon, utdanning og formidling.
  • Gi råd til framdrift og prosesser som sikrer høy kvalitet i resultatene fra prosjektet.
  • Bidra til god forankring av Ou-prosjektet i fakulteter og institutter.
  • Gi råd til kommunikasjon og informasjon til organisasjonen.

 

Referansegruppen består av følgende medlemmer:

 

Prosjektleder for Ou-prosjektet, Kari Fuglseth, vil være sekretær for gruppen.

Det tas sikte på at referansegruppen avslutter sitt arbeid ved årsskiftet 2015/2016.