Hjem
Organisasjonsutviklingsprosjektet
Nyhet

Gjennomføring av foreslåtte Ou-tiltak

Arbeidet med oppfølging av de seks første delprosjektene er nå i gang.

en ugle med vingene utslått

Ou-prosjektet er nå over i en spennende fase hvor universitetsdirektøren har startet arbeidet med å følge opp  arbeidsgruppenes og styringsgruppens anbefalinger fra delprosjektene Ou 1 til Ou 10.  Planer for konkrete utviklingsoppgaver er under arbeid og skjer i tett dialog mellom Ou-prosjektet og de sentraladministrative avdelingene.

 

Styringsgruppen behandlet de fire siste delprosjektene i møte den 27. april. Informasjon om styringsgruppens anbefalinger finner du her. Universitetsledelsen og de sentraladministrative avdelingene arbeider med planer for oppfølging av styringsgruppens anbefalinger. Vi vil legge ut informasjon om planer for oppfølging innen medio juni.

 

Kort om status for oppfølging av de seks første delprosjektene:

 

Informasjon om oppfølging av tiltak.

Som del av planarbeidet vil Ou-prosjektet fortsette med god informasjon til alle enheter og ansatte. Etter hvert som planer for gjennomføring av tiltak er på plass vil vi legge ut informasjon på nettsidene. Opplegget for disse sidene vil være under utvikling i en tid nå framover.

I tillegg til informasjon på prosjektets nettsider vil de sentraladministrative avdelingene også informere om tiltak gjennom etablerte kanaler og nettverk med fakultetene.