Hjem
Organisasjonsutviklingsprosjektet

Nyhetsarkiv for Organisasjonsutviklingsprosjektet

HR-avdelingen følger nå opp arbeidet med å kvalitetssikre alle ledd i rekrutteringsprosessen fra utlysning til ansettelse. Det er lagt en plan for arbeidet og de første leveransene skjer i løpet av høsten 2015.
Onsdag formiddag var det allmøte for dei tilsette i universitetsaulaen. På agendaen var implementeringsfasa av Organisasjonsutviklingsprosjektet som no er i full sving på dei ulike avdelingane.
Et av delprosjektene i organisasjonsutviklingsprosjektet foreslo ulike tiltak med mål om å styrke UiBs service og tjenester knyttet til forvaltning av eksternt finansiert virksomhet (BOA).
Forskningsadministrativ avdeling er i full gang med å samordne de administrastive tjenestene knyttet til forskerutdanningen.
Universitetsdirektøren har besluttet å utvikle et sentralt servicesenter for å styrke service og tjenester til inn- og utreisende studenter og ansatte.
Organisasjonsutviklingsprosjektet har avdekket et ønske fra fakultetene om kompetanseutvikling og bedre administrativ støtte knyttet til eksternt finansiert virksomhet.
Forskningsadministrativ avdeling får et utvidet ansvar for forskerutdanningen ved UiB.
UiBs administrative ledere samlet for å drøfte implementeringen av anbefalingene fra Ou-prosjektet.
Arbeidet med oppfølging av de seks første delprosjektene er nå i gang.
Styringsgruppen for Ou-prosjektet har behandlet de fire siste delprosjektene, og gitt sine anbefalinger til universitetsdirektøren.
Fredag før påske vart dei siste fire rapportane frå Organisasjonsutviklingsprosjektet presentert for fullsett sal i Egget på Studentsenteret. Det var stort engasjement i salen, og dei frammøtte stilte fleire spørsmål til rapportane.
Alle ansatte kan nå lese arbeidsgruppenes interessante rapporter!
Styringsgruppen for Ou-prosjektet har behandlet de seks første delprosjektene, og gitt sine anbefalinger til universitetsdirektøren.
Egget på Studentsenteret var fullt då dei seks første delprosjekta vart presenterte.
Alle ansatte kan nå lese arbeidsgruppenes interessante rapporter!
Rapportene fra de seks første delprosjektene vil foreligge tidlig i januar 2015. Styringsgruppen har vedtatt en plan for hvordan disse rapportene skal behandles.
I desember skal prosjektledelsen for organisasjonsutviklingsprosjektet besøke en rekke sentraladministrative avdelinger for å orientere om status for prosjektet.
Styringsgruppen for Ou-prosjektet har i møte 17.september vedtatt fire nye delprosjekt som vil starte sitt arbeid i oktober.

Sider