Hjem
Pandemisenteret
Pandemisenteret - forskningskatalysator

Er du student og trenger hjelp fra oss?

Pandemisenteret tilbyr støtte og veiledning til pandemirelaterte studentprosjekter gjennom vår forskningskatalysator. Dette semesteret er det planlagt fire samlinger for studenter og vitenskapelig ansatte på Alrek Helseklynge.

Forskningskatalysator
Foto/ill.:
Unsplash.com

Hovedinnhold

Pandemisenterets forskningskatalysator er et månedlig treff for studenter og vitenskapelige ansatte som er interessert i å belyse koronarelaterte temaer fra flere faglige perspektiver. 
 
Formålet med katalysatoren er å styrke det tverrfaglige miljøet rundt Pandemisenteret, samt å tilby en arena for at alle som tenker på eller allerede er i gang med prosjekter som er relatert til pandemier får en mulighet til å få tilbakemeldinger fra folk med en annen vitenskapelig bakgrunn enn dem selv. Du kan også presentere dine egne prosjekter. Si i så fall ifra til oss! 
 
Forskingskatalysatoren vil finne sted på Alrek Helseklynge den fjerde tirsdagen i måneden fra 12:00 til 14:00. Vi spanderer lunsj til de som melder seg. Arrangementet er åpent for alle interesserte uansett nivå, så lenge man registrerer seg i forveien. 
 
Datoene for Forskningskatalysatoren er: 22. februar, 22. mars, 26. april og 24. mai.

For mer informasjon, kontakt PhD-kandidat Kim Haugland eller leder ved Pandemisenteret Esperanza Diaz