Hjem
Pandemisenteret
Nyhet | Pandemifrokost

UiB-professorer forsker på hvordan pandemien har forandret tanker om undervisning

I et nytt forskningsprosjekt skal Yael Harlap og Robert Gray fra Institutt for pedagogikk finne ut mer om hvordan pandemien har endret oppfatningen av det å undervise blant forelesere på universiteter i en rekke ulike land.

digital undervisning
Foto/ill.:
Unsplash.com

Hovedinnhold

De to er begge tilknyttet Institutt for pedagogikk ved Det psykologiske fakultet og jobber sammen om prosjektet. Selve ideen kom til dem i fjor sommer da verden så ut til å være på vei ut av pandemien. 

For de fleste undervisere ble det en brå overgang fra det å holde forelesninger i store auditorium til å møte studenter på Zoom nærmest over natten. 

– Vi tenkte det ville være interessant å finne ut hvilken innvirkning denne opplevelsen har hatt på den generelle oppfatningen av det å undervise. Vi var på jakt etter noen grunnleggende verdier sett fra et globalt perspektiv, sier Robert Gray. 

Dermed begynte de to å kartlegge sine egne kontakter på universiteter rundt om i verden. Kontaktene strakk seg fra Sør-Afrika til Chile, Hong Kong, Canada og USA. I gjennomsnitt har forskerne snakket med mellom fem og ti ansatte på hvert universitet. Også UiB-ansatte fra ulike fagdisipliner har deltatt i forskningen. 

– Nå har vi gjennomført og transkribert rundt 30 intervjuer, men vi har ikke begynt å analysere enda, sier Gray. 

Han forteller at en hovedoppfatning som gikk igjen var at mange av foreleserne ble "tvunget" til å gjøre en evaluering av sin egen undervisning og mål for undervisningen. Nå vil forskerne finne ut i hvilken grad denne evalueringen vil påvirke læring og undervisning fremover.

Noen av kjernespørsmålene til forskerne har vært: 

  • Har den nye måten å undervise gitt ny innsikt, eller ønsker man seg tilbake til det man var vant til? 
  • Hvordan har pandemi-erfaringen påvirket tanker om undervisning og det å jobbe som lærer/underviser? 

UiB-forskerne planlegger å presentere sine funn i form av flere artikler og presentasjoner.