Hjem
Pandemisenteret
Pandemifrokost #8

Forsker på myndighetenes smittesporing

Førsteamanuensis Kjetil Rommetveit ved Senter for vitenskapsteori synes det er like interessant når ny teknologi slår feil som når noe lykkes. På semesterets siste Pandemifrokost vil han forklare hva som skjedde da det ble bråstopp for myndighetenes Smittestopp-app.

smittesporing
Foto/ill.:
UiB/Colourbox

Hovedinnhold

Under koronapandemien ble det på kort tid utviklet ny teknologi som hadde til hensikt å hjelpe med smittesporing og varsle enkeltpersoner dersom man hadde vært i nærkontakt med en smittet person.

Smittesporings-apper ble lansert i en rekke land, og i Norge gav regjeringen oppdraget til et statlig kompani som fikk i oppgave å utvikle en norsk variant. Det gikk som de fleste husker ikke så bra som man hadde håpet.

En av årsakene var at myndighetene ønsket å bruke appen til å samle inn kunnskap, noe som gjorde det nødvendig å lagre persondata sentralt.

– På grunn av motivet med å samle inn kunnskap gikk man inn for at disse dataene kunne spores geografisk, altså hvor folk beveget seg. Det oppsto også teknologiske problemer knyttet til plattformen og det var stor motstand fra personvernmiljøer, særlig Datatilsynet. Amnesty rangerte appen på bunn av alle appene som da var tilgjengelige, sier Rommetveit.

Pandemifrokosten 20. mai vil Rommetveit si mer om hvordan Smittestopp-teknologien som en konsekvens ble løftet ut av en nasjonal kontekst og ut i et europeisk rammeverk.  

Ved Senter for vitenskapsteori foregår det nå flere forskningsprosjekter som har til hensikt å få mer grunnleggende kunnskap om ny teknologi som ligger i skjæringspunktet mellom vitenskap og politikk.

– Én av forskere skal se på personvern og risikovurderinger på apper. Vi har også en PhD-student som skal se mer på hva som har skjedd innad i Norge rundt forsøket på å skaffe kunnskap via digitale kilder. Det er mye som forandrer seg under en krisesituasjon som er interessant å studere. Vi ønsker å forstå teknologi og politikk i en mer grunnleggende forstand og hva vi kan lære, sier Rommetveit.

Meld deg på Pandemifrokost #8 her: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=12557003